Kartor över fastigheter

Här hittar du kartor i utskrivbart format över Stockholms Hamnars fastighetsbestånd.

Fastigheter i Frihamnen (pdf)

Fastigheter i Värtahamnen (pdf)

Fastigheter på Stadsgården, i Masthamnen och Hammarbyhamnen (pdf)

Fastigheter på Norr Mälarstrand, Strömkajen, Strandvägen och Skeppsbron (pdf)

Du hittar också Stockholms Hamnars fastigheter på Hamnkartan