Upphandling av tjänsteleverantör för Stockholms Hamnars fastigheter

Stockholms Hamnar har beslutat att inleda en upphandling av förvaltning, drift och underhåll för de byggnader som bolaget äger i Stockholm. Fastigheter i Kapellskärs hamn, Nynäshamns hamn och Stockholm Norvik Hamn är inte berörda. Målet är att få en effektiv fastighetsorganisation som kan leverera bästa möjliga service till hyresgäster.

Eftersom Stockholms Hamnar är ett kommunalägt bolag behöver denna tjänst upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Den 28 september offentliggjordes upphandlingen som var starten på processen. Ett tilldelningsbeslut väntas i början av 2021 med en övergång till den upphandlade parten tidigast i april nästa år. Vi återkommer med mer information under processens gång.

Fram till upphandlingen är slutförd är alla kontaktvägar och kontaktpersoner de samma som tidigare.

Vid frågor och funderingar hör gärna av er till oss.