Rökfria miljöer

Från och med 1 juli 2019 gäller en lag om rökförbud på offentliga platser.

Rökfria miljöer är bland andra:

  • Vid entréer till lokaler och byggnader – till exempel entréer till terminaler, restauranger, butiker, kontor och på lastkajer.
  • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus – till exempel busshållplatser och taxizoner (taxiköer).
  • Utomhusområden som är avsedda för resenärer och besökare – till exempel på gångbanor i anslutning till terminaler.
  • På uteserveringar och utanför restauranger och caféer.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att se till att rökförbudet efterföljs. Du som hyresgäst ansvarar för att informera din personal, era besökare, gäster med flera om att det inte är tillåtet att röka i de rökfria miljöerna.

Ser du att det behövs kompletteras med skyltar om rökförbud så hör gärna av dig till Stockholms Hamnar på info@stockholmshamnar.se.