Rökfria miljöer

Från och med 1 juli 2019 börjar en ny lag om rökförbud på offentliga platser att gälla. Det nya förbudet ställer höga krav både på oss som fastighetsägare och på dig som hyresgäst.

De nya rökfria miljöerna är bland andra:

  • Vid entréer till lokaler och byggnader – till exempel entréer till terminaler, restauranger, butiker, kontor och på lastkajer.
  • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus – till exempel busshållplatser och taxizoner (taxiköer).
  • Utomhusområden som är avsedda för resenärer och besökare – till exempel på gångbanor i anslutning till terminaler.
  • På uteserveringar och utanför restauranger och caféer.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att se till att rökförbudet efterföljs.
Stockholms Hamnar skyltar upp var rökförbudet gäller och tar bort askkoppar vid våra byggnader.

Du som hyresgäst ansvarar för att informera din personal, era besökare, gäster med flera om att det inte längre är tillåtet att röka i de rökfria miljöerna.

Ser du att det behövs kompletteras med skyltar om rökförbud så hör gärna av dig till Stockholms Hamnar på info@stockholmshamnar.se.

Frågor?

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats (extern länk)