Outsourcing och försäljning

Ny ägare till flera av Stockholms Hamnars byggnader

Den 1 april 2021 säljs flera byggnader som idag ägs och förvaltas av Stockholms Hamn till S:t Erik Markutveckling, ett fastighetsbolag inom Stockholms stad. Det innebär att du som är hyresgäst i någon av dessa byggnader från och med övergången får en ny hyresvärd. S:t Erik Markutveckling tar över befintliga hyreskontrakt och teknisk förvaltning kommer att skötas av Newsec, deras upphandlade partner.

Försäljningen sker på uppdrag av bolagens gemensamma ägare Stockholm stad för att få en effektivare utveckling och förvaltning av berörda fastigheter och samtidigt utveckla servicen till dig som hyresgäst.

Inför övergången kommer berörda hyresgäster få mer detaljerad information, uppgifter om kontaktpersoner och kommunikationsvägar med mera.

Berörda byggnader

 • Magasin 1 & 7 – Frihamnen
 • Hus A, B, BT, CA, E, F, G, H, K, N – Frihamnen
 • Skjul C, J, R, S, X1, X2 – Frihamnen
 • Stora Tullhuset – Stadsgården
 • Stadsgårdsterminalen (f.d. Birka) – Stadsgården
 • Glasskiosk – Strandvägen
 • Celsinghuset – Strandvägen
 • Tullhus 1-3 – Skeppsbron
 • Tullhuset – Blasieholmen
 • Restaurang – Norr Mälarstrand
 • Kommunalhuset – Södra Hamnvägen

Vid frågor och funderingar mejla gärna fastighetsforvaltning@stockholmshamnar.se

Outsourcing av fastighetsdriften

För de byggnader som stannar i Stockholms Hamnars ägo kommer fastighetsförvaltning att upphandlas av en extern partner från den 1 april 2021. Målet är att få en effektiv fastighetsorganisation som kan leverera bästa möjliga service till hyresgäster.

Eftersom Stockholms Hamnar är ett kommunalägt bolag behöver denna tjänst upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Den 28 september offentliggjordes upphandlingen som var starten på processen. Ett tilldelningsbeslut väntas i början av 2021 med en övergång till den upphandlade parten tidigast i april nästa år. Vi återkommer med mer information under processens gång.

Fram till upphandlingen är slutförd är alla kontaktvägar och kontaktpersoner de samma som tidigare.

Fastigheter i Kapellskärs hamn, Nynäshamns hamn och Stockholm Norvik Hamn är inte berörda.

Vid frågor och funderingar hör gärna av er till oss.