Outsourcing av fastighetsdriften

För de byggnader som stannar i Stockholms Hamnars ägo har en extern part - Saps Service Management - upphandlats för drift, underhåll och förvaltning. Målet är att få en effektiv fastighetsorganisation som kan leverera bästa möjliga service till hyresgäster. Mer information om Saps Service Management hittar du på www.saps.se.

Saps kommer inom den närmaste tiden att informera er om nya kontaktpersoner, rutiner med mera. Tills vidare är kontaktvägar för hyresgästfrågor som felanmälan med mera desamma som tidigare.

Fastigheter i Kapellskärs hamn, Nynäshamns hamn och Stockholm Norvik Hamn är inte berörda.

Frågor och funderingar? Mejla gärna fastighetsforvaltning@stockholmshamnar.se