Heta arbeten

Heta arbeten i lokaler ska alltid godkännas.

Alla heta arbeten, som t.ex. svetsning och skärning, i lokaler eller i anslutning till lokaler, som vid lastkajer, kräver tillstånd och ska alltid godkännas av tillståndsansvarig på Stockholms Hamnar. 

Hyresgäster söker tillstånd genom anmälan via webben.