Förbättringsarbete

Interiör av magasinsbyggnad.

Stockholms Hamnar arbetar kontinuerligt med förbättringar och lyssnar gärna på våra hyresgäster. Som hyresgäst kan du lämna synpunkter på hyresgästmöten, i vår kundundersökning eller genom mejl eller telefonsamtal.

Vartannat år gör vi en kundundersökning där vi får in era synpunkter. Den senaste undersökningen gjordes april 2018.

Nu satsar vi extra på kundvård

För att kunna bli bättre på service och återkoppling har Stockholms Hamnar påbörjat en rad aktiviteter. Bemanningen förstärks med en kundförvaltare och nya rutiner tas fram för att förbättra återkoppling och uppföljning av hyresgästers frågor. Vi kommer att ha mer kontakt med er hyresgäster framöver och tillsammans bearbeta resultatet från vår senaste nöjd-kund-undersökning med fokus på att förbättra.

Vi tar vara på åsikter och önskemål som ni kan läsa om här.

Pågående aktiviteter 2019

 • Mer kontakt med hyresgäster och nya rutiner för återkoppling
 • Utökning komfortkylakapacitet Magasin 2 och Magasin 3
 • Energibesparande åtgärder Kapellskärs terminal
 • Skyltutbyte i Frihamnen enligt skyltprogram
 • Fortsatt modernisering av brandlarm i byggnader
 • Fortsatt utbyte av hissar i Magasin 6
 • Installation av laddstolpar för bilar vid parkeringar.
 • Ny LED-belysning utomhus Stadsgårdsterminalen

Planerade aktiviteter 2019

 • Renovering av Ariadnegången samt gångbro mot finska parken
 • Fönster- och markisrenoveringar Magasin 5
 • Renovering utvändig belysning Magasin 3
 • Utredning snabbladdningsstationer i parkeringsbeståndet
 • Underhåll fasader och balkonger Magasin 6
 • Renovering fönsterluckor Magasin 2
 • Ny WC-modul Malmbergsplan Nynäshamn
 • Antikvarisk utredning påbörjad av Magasin 3 inför kommande fasadrenovering

Genomförda aktiviteter 2019

 • Ny LED-belysning utomhus Stadsgårdsterminalen

Genomförda aktiviteter 2018

Stockholm

 • Installation av bergvärmeanläggning, Patons Malmgård
 • Målning tak Magasin 3
 • Ny kallvattenservis till Magasin 3 för att förbättra kapacitet och vattenkvalitet
 • Utredning utökning av komfortkyla i Frihamnen
 • Byte till energieffektiv ledbelysning i Magasin 6.

Nynäshamn

 • Fortsatt modernisering av brandlarm i byggnader
 • Skyltutbyte enligt skyltprogram

Kapellskär

 • Renovering tak
 • Fortsatt modernisering av brandlarm i byggnader
 • Skyltutbyte enligt skyltprogram