Förbättringsarbete

Interiör av magasinsbyggnad.

Stockholms Hamnar arbetar kontinuerligt med förbättringar och lyssnar gärna på våra hyresgäster. Som hyresgäst kan du lämna synpunkter på hyresgästmöten, i vår kundundersökning eller genom mejl eller telefonsamtal.

Vartannat år gör vi en kundundersökning där vi får in era synpunkter. Den senaste undersökningen gjordes april 2016.

Vi tar vara på åsikter och önskemål som ni kan läsa om här.

Inplanerade aktiviteter 2018

 • Skyltutbyte enligt skyltprogram i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär.
 • Målning tak Magasin 3.
 • Ventilationsanpassningar för framtida hyresgästanpassningar Magasin 2.
 • Energimätning – individuell mätning per byggnad med pedagogisk visualisering.

Pågående aktiviteter 2017

 • Fönsterrenovering i Frihamnen.
 • Tillgänglighetsanpassningar Stockholm och Nynäshamn.
 • Modernisering av brandlarm i byggnader.
 • Renovering hissar Magasin 6.

Genomförda aktiviteter 2017

 • Områdena vid magasinen i Frihamnen har tillgänglighetsanpassats med bland annat ramper, kontrastmarkeringar, räcken och parkeringsplatser för rörelsehindrade.
 • Hela Frihamnspiren har utrustats med bättre belysning.
 • Fasad-, fönster- och takarbeten på Patons malmgård & Lundins villa.
 • Nytt innertak i Nynäshamnsterminalen - för att få ett ljusare, snyggare tak och förbättrad ljudmiljö.
 • Tilläggsisolering av undertaket vid lastkaj Magasin 3 - för att höja komforten hos hyresgästerna och minska köldproblem och energiförluster.
 • Installation av WC-modul till kryssningsläge Nynäshamn.
 • Installation av elmätare - individuell mätning byggnader samt mätning hos enskild hyresgäst.
 • Förbättra och utöka kommunikationen angående projekt, kommunikation till hyresgäster och övriga intressenter.
 • Effektivisering av fjärrkyla - installation av ventiler med individuell mätning per byggnad.
 • Installation av karusellsnurra i entrén till terminalen i Kapellskär.
 • Solcellsanläggning på Banankompaniets tak.
 • Nytt ytskikt gångstråk vid Stora tullhuset.