Förbättringsarbete

Interiör av magasinsbyggnad.

Stockholms Hamnar arbetar kontinuerligt med förbättringar och lyssnar gärna på våra hyresgäster. Som hyresgäst kan du lämna synpunkter på hyresgästmöten, i vår kundundersökning eller genom mejl eller telefonsamtal.

Vartannat år gör vi en kundundersökning där vi får in era synpunkter. Den senaste undersökningen gjordes april 2018.

Kontinuerligt förbättringsarbete 

För att kunna bli bättre på service och återkoppling har Stockholms Hamnar påbörjat en rad aktiviteter. Bemanningen förstärks med en kundförvaltare och nya rutiner tas fram för att förbättra återkoppling och uppföljning av hyresgästers frågor. Vi kommer att ha mer kontakt med er hyresgäster framöver och tillsammans bearbeta resultatet från vår senaste nöjd-kund-undersökning med fokus på att förbättra.

Vi tar vara på åsikter och önskemål som ni kan läsa om här.

Planerade aktiviteter 2020

 • Takrenovering lågdel Gotlandsterminalen Nynäshamn
 • Nytt kylaggregat Polenterminalen Nynäshamn
 • Solcellsanläggning huvudbyggnad Stockholm Norvik
 • Konvertering oljepanna till värmepump i tullhuset Masthamnen
 • Renovering belysning trapphus Magasin 3
 • Renovering trapphus entréer Magasin 5

Pågående aktiviteter 2020

 • Energibesparingsprojekt Magasin 5 och Magasin 6
 • Underhåll ventilationsaggregat Patons Malmgård, stora byggnaden
 • Rening och intrimmning fjärrkylasystem Frihamnen

Genomförda aktiviteter 2020

 • Underhåll fasader och balkonger Magasin 6
 • Utvändig belysning Magasin 3
 • Underhåll fönster och snickerier Hus N
 • Ny LED-belysning terminalhall Kapellskär
 • Utökning komfortkylakapacitet Magasin 2 och Magasin 3
 • Revidering underhållsplan byggnader Kapellskär
 • Revidering underhållsplan byggnader Nynäshamn

Genomförda aktiviteter 2019

 • Renovering fönsterluckor Magasin 2
 • Ny LED-belysning utomhus Stadsgårdsterminalen
 • Installation av laddstolpar för bilar vid parkeringar 
 • Renovering av Ariadnegången samt gångbro mot Finska parken
 • Installation av laddplatser för elbilar i parkeringsbeståndet
 • Underhåll fasader och balkonger Magasin 6
 • Underhåll av tak Hus N och Hus K
 • Fortsatt modernisering av brandlarm i byggnader
 • Underhåll av taklanterniner Magasin 3 och Magasin 5
 • Fortsatt byte av hissar i Magasin 6
 • Skyltbyte i Frihamnen enligt skyltprogram
 • Energibesparande åtgärder Kapellskärs terminal
 • Elsparkcyklar och parkeringsplatser i Frihamnen
 • Renovering vatten- och avloppssystem Magasin 5
 • Renovering avloppsstammar Magasin 1