Förbättringsarbete

Interiör av magasinsbyggnad.

Stockholms Hamnar arbetar kontinuerligt med förbättringar och lyssnar gärna på våra hyresgäster. Som hyresgäst kan du lämna synpunkter på hyresgästmöten, i vår kundundersökning eller genom mejl eller telefonsamtal.

Vartannat år gör vi en kundundersökning där vi får in era synpunkter. Den senaste undersökningen gjordes under april 2016.

Vi tar vara på åsikter och önskemål som ni kan läsa om här.

Genomförda aktiviteter 2017

 • Installation av karusellsnurra i entrén till terminalen i Kapellskär.
 • Solcellsanläggning på Banankompaniets tak

Inplanerade aktiviteter 2017

 • Förbättra och utöka kommunikationen angående projekt (kommunikation till hyresgäster och övriga intressenter)
 • Effektivisering av fjärrkyla - installation av ventiler med individuell mätning per byggnad
 • Energimätning – individuell mätning per byggnad med pedagogisk visualisering
 • Installation av elmätare - individuell mätning byggnader samt mätning hos enskild hyresgäst
 • Installation av bergvärme i Masthamnen
 • Fönsterrenovering i Frihamnen
 • Tillgänglighetsanpassningar Stockholm och Nynäshamn
 • Skyltutbyte enligt skyltprogram i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär
 • Modernisering av brandlarm i byggnader
 • Installation av WC modul till kryssningsläge Nynäshamn
 • Renovering hissar Magasin 6
 • Målning tak Magasin 3
 • Ventilationsanpassningar för framtida hyresgästanpassningar Magasin 2
 • Nytt ytskikt gångstråk vid Stora tullhuset.
 • Fasad-, fönster- och takarbeten på Patons malmgård & Lundins villa.

Genomförda aktiviteter 2016

 • Målning av trapphus i Magasin 5 och 2
 • Samtliga elmätare med manuell avläsning utbytta till mätare med automatisk avläsning
 • Ny LED-belysning på fasad Magasin 2 och 3
 • Ta fram ett skyltprogram för skyltar i hamnen
 • SL busstopp Linje 76 förlängd ut till Frihamnspiren Magasin 9
 • Utredning tillgänglighet terminal i Nynäshamn
 • Ny belysning och undertak i terminal Nynäshamn
 • Energikartläggning av byggnader i Nynäshamn, pågår
 • Fasadrenovering Magasin 1

Genomförda aktiviteter 2015

 • Förtydligat skyltningen vid parkeringsplatser.
 • Inventerat tillgängligheten i våra byggnader.
 • En till fastighetsförvaltare har anställts.
 • Tätare hyresgästmöten för uppföljning.
 • Personalen har gått en tillgänglighetsutbildning.
 • Enklare att göra felanmälan via mail och webben.
 • Nya informationstavlor i trapphus.

Genomförda aktiviteter 2014

 • Höjd budget som leder till fler skötseltillfällen och bättre uppföljning.
 • Nya mejladresser för att lättare nå rätt person. Se under Kontakta oss.
 • Tjänsten källsortera matavfall.
 • Förbättrad kontrastmarkering i våra trappor.
 • Cykelstrategi för Frihamnen med bland annat cykelställ.
 • Nya elmätare.
 • LED-belysning vid byte av armaturer i Frihamnen.
 • Bättre tryggheten genom en ny glasdörr i Magasin 3.
 • Ramp för funktionshindrade vid Magasin 6.
 • Nya informationstavlor i trapphusen Magasin 6.
 • Målat om, bytt armatur och nya vepor framför rör i Magasin 6.

Genomförda aktiviteter 2013

Felanmälan förbättrad

Felanmälan via webbplats, bytt verktyg och förbättrat tillgängligheten, uppföljningen och återkopplingen.

Nyhetsbrev

E-nyhetsbrevet Fastighetsnytt är startat och fokuserar på nyheter för våra hyresgäster. I vår kundundersökning önskade 64 procent ett nyhetsbrev.

Energibesparing

Påbörjat utbyten av elmätare för att skapa individuell el-avläsning för hyresgäster. Bidrar till att involvera hyresgästen i energispararbete och möjlighet att bevaka sin elförbrukning. Tilläggsisolerat taket och bytt till energifönster i Magasin 6. Startat Sveriges största takmonterade solcellsanläggning på Magasin 6.

Hyresgästmöten med uppföljning

Planerade möten med agenda där bland annat avtal följs upp och synpunkter och önskemål fångas upp. Hyresgästmöten följs upp med återkoppling.

Skötsel, drift och underhåll

Implementerat en långsiktig underhållsplan. Skärpt till städningen runt lastkajerna i Frihamnen. Flera punktinsatser i Stora Tullhuset såsom lås och passersystem och delvis byggt om entréhallen.