Förbättringsarbete

Interiör av magasinsbyggnad.

Stockholms Hamnar arbetar kontinuerligt med förbättringar och lyssnar gärna på våra hyresgäster. Som hyresgäst kan du lämna synpunkter på hyresgästmöten, i vår kundundersökning eller genom mejl eller telefonsamtal.

Vartannat år gör vi en kundundersökning där vi får in era synpunkter. Den senaste undersökningen gjordes april 2018.

Nu satsar vi extra på kundvård

För att kunna bli bättre på service och återkoppling har Stockholms Hamnar påbörjat en rad aktiviteter. Bemanningen förstärks med en kundförvaltare och nya rutiner tas fram för att förbättra återkoppling och uppföljning av hyresgästers frågor. Vi kommer att ha mer kontakt med er hyresgäster framöver och tillsammans bearbeta resultatet från vår senaste nöjd-kund-undersökning med fokus på att förbättra.

Vi tar vara på åsikter och önskemål som ni kan läsa om här.

Pågående och planerade aktiviteter 2019

 • Mer kontakt med hyresgäster och nya rutiner för återkoppling
 • Utökning komfortkylakapacitet Magasin 2 och Magasin 3
 • Fönster- och markisrenoveringar Magasin 5
 • Energibesparande åtgärder Kapellskärs terminal
 • Skyltutbyte i Frihamnen enligt skyltprogram
 • Fortsatt modernisering av brandlarm i byggnader
 • Fortsatt utbyte av hissar i Magasin 6
 • Utreda utökning av laddstolpar för bilar i beståndet.

Genomförda aktiviteter 2018

Stockholm

 • Installation av bergvärmeanläggning, Patons Malmgård
 • Målning tak Magasin 3
 • Ny kallvattenservis till Magasin 3 för att förbättra kapacitet och vattenkvalitet
 • Utredning utökning av komfortkyla i Frihamnen
 • Byte till energieffektiv ledbelysning i Magasin 6.

Nynäshamn

 • Fortsatt modernisering av brandlarm i byggnader
 • Skyltutbyte enligt skyltprogram

Kapellskär

 • Renovering tak
 • Fortsatt modernisering av brandlarm i byggnader
 • Skyltutbyte enligt skyltprogram

Genomförda aktiviteter 2017

Stockholm

 • Områdena vid magasinen i Frihamnen har tillgänglighetsanpassats med bland annat ramper, kontrastmarkeringar, räcken och parkeringsplatser för rörelsehindrade
 • Fasad-, fönster- och takarbeten på Patons malmgård & Lundins villa
 • Fönsterrenoveringar i Frihamnen
 • Förbättrat och utökat kommunikationen angående projekt, kommunikation till hyresgäster och övriga intressenter
 • Hela Frihamnspiren har utrustats med bättre belysning
 • Installation av elmätare - individuell mätning byggnader samt mätning hos enskild hyresgäst
 • Modernisering av brandlarm i byggnader
 • Nytt ytskikt gångstråk vid Stora Tullhuset
 • Renovering hissar Magasin 6
 • Renovering skadade pelare Magasin 2
 • Solcellsanläggning på Banankompaniets tak
 • Tilläggsisolering av undertaket vid lastkaj Magasin 3
 • Underhåll- och kapning lastkaj Magasin 2
 • Utredning av effektivisering av fjärrkyla i Frihamnsområdet
 • Energiutredning Stora Tullhuset

Nynäshamn

 • Fasad- och fönsterrenovering gamla hamnkontoret
 • Fortsatt utbyte innertak Nynäshamn terminalbyggnaden
 • Installation av WC-modul till kryssningsläge
 • Ny ventilationsanläggning till tullens lokaler
 • Omläggning tak Caverionhuset
 • Tillgänglighetsanpassningar

Kapellskär

 • Installation av karuselldörr i entrén till terminalen