Förbättringsarbete

Interiör av magasinsbyggnad.

Stockholms Hamnar arbetar kontinuerligt med förbättringar och lyssnar gärna på våra hyresgäster. Som hyresgäst kan du lämna synpunkter på hyresgästmöten, i vår kundundersökning eller genom mejl eller telefonsamtal.

Vartannat år gör vi en kundundersökning där vi får in era synpunkter. Den senaste undersökningen gjordes april 2018.

Nu satsar vi extra på kundvård

För att kunna bli bättre på service och återkoppling har Stockholms Hamnar påbörjat en rad aktiviteter. Bemanningen förstärks med en kundförvaltare och nya rutiner tas fram för att förbättra återkoppling och uppföljning av hyresgästers frågor. Vi kommer att ha mer kontakt med er hyresgäster framöver och tillsammans bearbeta resultatet från vår senaste nöjd-kund-undersökning med fokus på att förbättra.

Vi tar vara på åsikter och önskemål som ni kan läsa om här.

Planerade aktiviteter 2020

 • Renovering belysning trapphus Magasin 3
 • Fönster- och markisrenoveringar Magasin 5
 • Ny wc-modul Malmbergsplan Nynäshamn
 • Fasadbelysning Magasin 2
 • Garagebelysning Magasin 3
 • Belysning utvändigt Magasin 6
 • Energibesparingsprojekt Magasin 5 och Magasin 6
 • Fönsterunderhåll Magasin 3
 • Renovering fönster och dörrar Hus M
 • Renovering trapphus entréer Magasin 5

Pågående aktiviteter 2020

 • Underhåll fasader Magasin 6
 • Utvändig belysning Magasin 3
 • Antikvarisk utredning påbörjad av Magasin 3 inför kommande fasadrenovering
 • Byte av hissar Magasin 6
 • Underhåll av kopparfasader på Strömkajen
 • Underhåll fönster och snickerier Hus N
 • Ny LED-belysning terminalhall Kapellskär
 • Utökning komfortkylakapacitet Magasin 2 och Magasin 3

Genomförda aktiviteter 2020

 • Underhåll fasader och balkonger Magasin 6

Genomförda aktiviteter 2019

 • Renovering fönsterluckor Magasin 2
 • Ny LED-belysning utomhus Stadsgårdsterminalen
 • Installation av laddstolpar för bilar vid parkeringar 
 • Renovering av Ariadnegången samt gångbro mot Finska parken
 • Installation av laddplatser för elbilar i parkeringsbeståndet
 • Underhåll fasader och balkonger Magasin 6
 • Underhåll av tak Hus N och Hus K
 • Fortsatt modernisering av brandlarm i byggnader
 • Underhåll av taklanterniner Magasin 3 och Magasin 5
 • Fortsatt byte av hissar i Magasin 6
 • Skyltbyte i Frihamnen enligt skyltprogram
 • Energibesparande åtgärder Kapellskärs terminal
 • Elsparkcyklar och parkeringsplatser i Frihamnen