Avfallshantering

Personal tar hand om sopor.

Stockholms Hamnar har upphandlat SITA för att hantera avfallshantering hos våra hyresgäster i Stockholm.

I Frihamnen kan man nu även sortera matavfall

Som hyresgäst har du möjlighet att teckna ett abonnemang med Sita där hämtning och källsorteringsutrustning ingår. Fördelarna med att ansluta sig till ett abonnemang är dels att minimera fordonstransporter inom Frihamnsområdet och dels att säkerställa att källsortering sker på ett bra sätt.

Utöver abonnemangskostnaden tillkommer eventuella behandlingsavgifter för det avfall som lämnas. För material som har ett värde (t. ex. förpackningar, wellpapp, krymp- och sträckfilm) betalar Sita tillbaka en ersättning för den mängd som hyresgästen lämnar. Vid hämtning väger Sita varje material för sig och registrerar det. På så sätt betalar hyresgästen endast för den mängd avfall som lämnas och för den servicenivå man behöver.

Numera sker insamlingen med ett biogasfordon för att ytterligare bespara miljön. Sita hjälper er gärna att hitta bra lösningar för att få en så bra och effektiv hantering som möjligt.

Inom kort kommer Sita att gå igenom befintliga abonnemang med kunder och kontakta nya hyresgäster för att erbjuda avfallstjänster.

Kontaktpersoner

Har du frågor eller funderingar kring sopsortering eller övrigt kring avfallshantering, kontakta då Sitas personal.

Jens Johansen, miljövärd i Frihamnen, telefon 0708-89 59 49
Richard Roos, säljare SITA, telefon 0708-89 56 77