Avfallshantering

Personal tar hand om sopor.

Stockholms Hamnar har upphandlat Suez för att hantera avfallshantering hos våra hyresgäster i Stockholm.

I Frihamnen kan man nu även sortera matavfall

Som hyresgäst har du möjlighet att teckna ett abonnemang med Suez där hämtning och källsorteringsutrustning ingår. Fördelarna med att ansluta sig till ett abonnemang är dels att minimera fordonstransporter inom Frihamnsområdet och dels att säkerställa att källsortering sker på ett bra sätt.

Utöver abonnemangskostnaden tillkommer eventuella behandlingsavgifter för det avfall som lämnas. För material som har ett värde betalar Suez tillbaka en ersättning för den mängd som hyresgästen lämnar. Vid hämtning väger Suez varje material för sig och registrerar det. På så sätt betalar hyresgästen endast för den mängd avfall som lämnas och för den servicenivå man behöver.

Numera sker insamlingen med ett biogasfordon för att ytterligare bespara miljön. Suez hjälper er gärna att hitta bra lösningar för att få en så bra och effektiv hantering som möjligt.

Kontaktpersoner

Har du frågor eller funderingar kring sopsortering eller övrigt kring avfallshantering, kontakta då Suez personal.

Jens Johansen, miljövärd i Frihamnen, telefon 0708-89 59 49