Anpassa lokal

Interiör från Magasin 3 i Frihamnen.

Vill du förändra din lokal på något sätt? Vi hjälper gärna till – vare sig det gäller projektering, projektledning eller utförande. Som fastighetsägare är det viktigt att vi är involverade från början till slut oavsett om det är ni eller vi som utför.

Stockholms Hamnar har ramavtal med entreprenörer, konsulter och arkitekter inom de flesta teknikområden som kan hjälpa till med att ta fram en skiss för framtida projektering/utförande.

Det första steget till en förändring i era lokaler är att fylla i blanketten för hyresgästanpassning som sedan skickas till en förvaltare. Observera att SundaHus ska användas i alla ombyggnationer. Läs mer nedan under Medvetna materialval med SundaHus. 

Medvetna materialval med SundaHus

Stockholms Hamnar använder SundaHus vid i princip alla ombyggnationer. SundaHus är ett verktyg som används för medvetna och bra materialval ur miljö- och hälsosynpunkt. Nu ställer Stockholms Hamnar samma miljökrav då hyresgäster bygger om i egen regi. Mer information om vad det här innebär finns i dokumentet SundaHus - krav vid ombyggnad i hyresgästs regi, ovan.

Tanken är att bara produkter med de högsta betygen (A eller B) i möjligaste mån ska användas.

- Vi har märkt ett ökat intresse från såväl våra hyresgäster som samhället i stort gällande miljö- och hälsovänliga material. Det känns helt rätt att vi nu ställer höga miljökrav i alla byggnationer, oavsett vem som utför dem. Att vi kan styra vilka material som byggs in i våra fastigheter gör att vi också kan påverka våra hyresgästers arbetsmiljö – det är ju de som sitter i våra lokaler, säger Ulrika Persson miljöspecialist på Stockholms Hamnar.

Läs mer om materialval med SundaHus