Aktuellt i våra områden

Visionsbild Södra Värtan. Bild: AIX ArkitekterVisionsbild Södra Värtan. Bild: AIX Arkitekter

Södra kajen renoveras

Som en del av Norra Djurgårdsstaden ska Södra Värtahamnen utvecklas till ett attraktivt och levande område med en blandning av kontor, handel och bostäder. Detaljplanen innehåller cirka 2 400 lägenheter och inflyttning i området påbörjas cirka 2021.

Södra kajen ingår i området och sträcker sig från Magasin 1 i Frihamnen och 400 meter mot Värtahamnen. Delar av nuvarande kaj bärs upp träpålar från början av 1900-talet.  För att öka bärigheten och kunna skapa en hamnpromenad har ett omfattande renoveringsarbete påbörjats. Arbetet kan periodvis att orsaka buller och annan störningar för omkringliggande arbetsplatser även om höga krav ställts på entreprenören. Det är entreprenören Lemminkäinen som Stockholms stad har upphandlat. På Magasin 1 har buller- och vibrationsmätare monterats.

Läs och se fler bilder på Stockholms stads webbplats (extern länk)
Läs mer om Södra Värtan som har nominerats till planpriset (extern länk)

Stockholm Parkering övertar ansvaret för parkeringsplatser

Från och med den 1 januari 2017 kommer samtliga Stockholms Hamnars parkeringsplatser att administreras av systerbolaget Stockholm Parkering.

Som arrendator av Stockholms Hamnars parkeringsytor kommer Stockholm Parkering sköta övervakning och all avtalsadministration. Alla parkeringsavtal kommer att sägas upp av Stockholms Hamnar och nya avtal kommer att tecknas med Stockholms Parkering. Det innebär att nuvarande avtal med Stockholms Hamnar upphör 31 december, 2016 och ett nytt avtal med Stockholms Parkering börjar gälla den 1 jan 2017.

Vi välkomnar Stockholm Parkering, en professionell aktör som ansvarar för 71 000 P-platser, en mängd P-hus, ytparkeringar och infartsparkeringar. Bolaget är liksom Stockholm Hamnar helägt av Stockholms Stadshus AB.

Har ni några frågor vänligen kontakta Kundservice på Stockholms Parkering på telefon 08-772 96 55 alternativ e-post kundservice@stockholmparkering.se

Nytt passersystem i Stockholms Hamnar

Under 2016 har Stockholms Hamnars passersystem byts ut mot ett nytt. Om du önskar tillträde till en av dessa lokaler kan ni kontakta tillträdesansvarig på telefon 08-670 27 81. Om du har andra frågor eller synpunkter kontakta Martin Slåtterman på telefon 08-670 26 70.

Stora utvecklingsprojekt runt Frihamnen och Värtahamnen

Värtahamnen och Frihamnen ligger i ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, Norra Djurgårdsstaden, som sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City.

Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden, Spårväg City och flera stora projekt kommer att påverka hela området framöver. Allt beräknas vara fullt utbyggt omkring 2030. Läs mer om utvecklingen på följande webbplatser:

Norra Djurgårdsstaden (extern länk)
Spårväg City (extern länk)
Norra länken (extern länk)