Aktuellt i våra områden

Grävarbeten påverkar framkomligheten i Frihamnen

Från och med vecka 10 kommer Frihamnsgatan tillfälligt att bli enkelriktad mellan Bananhuset och Magasin 3. Följ vägskyltar på plats.

Under första halvåret 2019 kommer Stockholms Hamnar att förstärka kylkapaciteten i Magasin 2 och 3. Det ger en stabilare drift och mer kyla för en bättre komfort under sommaren. Stockholm Exergi kommer att utföra arbetet som innebär omfattande grävarbeten i Frihamnen och påverkar trafik, busshållplatser och liknande. Omdirigeringar och framkomlighet kommer att klargöras med skyltar. Busshållplatser kommer att flyttas tillfälligt och skyltar kommer att visa vägen till tillfälliga hållplatser, max 350 meter. I mitten av april beräknas tillgängligheten vara återställd.
Kontaktperson: stefan.westfors@stockholmshamnar.se

Se detaljerad tidplan och karta (pdf)

Fler laddstolpar i Stockholmsområdet

Fler och fler köper el-bilar så under 2019 kommer Stockholms Hamnar, i samarbete med Stockholm Parkering, att installera laddstolpar vid våra parkeringar i Stockholmsområdet. Mer information om placering och hyra kommer senare. Redan nu kan du göra en intresseanmälan: e-post till kundservice@stockholmparkering.se eller på telefon 08-772 96 55.

Sorteringsanläggning i Frihamnen

Stockholms stad har i projekt Norra Djurgårdsstaden utvecklat den så kallade Banantomten som ligger mellan Liljas Gata och Tegeluddsvägen. Projekt Norra Djurgårdsstaden uppför en sorteringsanläggning som kallas MLC (masslogistikcenter) för förorenade massor som inte kan återanvändas inom projektet. Syftet är att sortera ut rent material för vidare hantering. Förorenat material transporteras bort på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.

I ett första skede sker borttransport med lastbil och släp men i samverkan med Stockholms Hamnar utreds båttransport från Frihamnen för vidare transport till andra mottagningsanläggningar utanför Stockholmsområdet. Lastning av fartyg kommer ske med så kallade sjölastare och materialet transporteras med transportband från tältet till kaj 1 bakom Magasin 1.

Sortering sker inomhus i tältet med hjullastare och sorteringsverk. Ett reningsverk har byggts för att ta hand om eventuellt lakvatten från materialet som hanteras. För att minska miljöbelastningen monteras en solcellsanläggning på tältet som försörjer den med elförbrukning för verksamheten. Genom verksamheten kommer miljöbelastningen minska avseende energi, utsläpp av växthusgaser och transporter genom Stockholm.

Värtahamnen – Royal Seaport växer fram

Området mellan Värta- och Frihamnen, Värtahamnen – Royal Seaport, genomgår just nu stora förändringar. Om några år kommer det att vara ett av Stockholms mest spännande områden att ha sin verksamhet i, bo i eller strosa i som turist.

Stockholms Hamnar har byggt en ny hamnpir med en toppmodern terminal i Värtahamnen. Det gör att gammal hamnmark kan användas till att bygga en ny stadsdel med handel, kontor och bostäder. Området är en del av Norra Djurgårdsstaden och här växer nu stad och hamn sida vid sida och kommer bli en ny spännande stadsdel mitt i Stockholm. 
Läs mer om den planprocess som pågår och se visionsbilderna för området (extern länk)

Befintliga och nya fastighetsägare i området har gått samman och skrivit under en vision som ger riktning i arbetet med att utveckla området - hållbarhet, internationell puls och busighet är några av ledstjärnorna.

Spännande aktiviteter i området

Arbetet med att sätta området på kartan ligger i startgroparna och det kommer att genomföras spännande aktiviteter under utvecklingstiden. Håll dig uppdaterad på vad som händer via Stockholms Hamnars och Stadsutvecklarna i Värtahamnens Facebook-sidor eller kontakta Louisa Åkerfeldt, chef fastighetsförvaltning och utveckling i Stockholms Hamnar. Telefon: 08-670 26 39, louisa.akerfeldt@stockholmshamnar.se

Södra kajen renoveras

Som en del av Norra Djurgårdsstaden ska Södra Värtahamnen utvecklas till ett attraktivt och levande område med en blandning av kontor, handel och bostäder. Detaljplanen innehåller cirka 2 400 lägenheter och inflyttning i området påbörjas runt 2021.

Södra kajen ingår i området och sträcker sig från Magasin 1 i Frihamnen och 400 meter mot Värtahamnen. Delar av nuvarande kaj bärs upp träpålar från början av 1900-talet.  För att öka bärigheten och kunna skapa en hamnpromenad har ett omfattande renoveringsarbete påbörjats. Arbetet kan periodvis att orsaka buller och annan störningar för omkringliggande arbetsplatser även om höga krav ställts på entreprenören Lemminkäinen, som Stockholms stad har upphandlat. På Magasin 1 har buller- och vibrationsmätare monterats.

Läs och se fler bilder på Stockholms stads webbplats (extern länk)
Läs mer om Södra Värtan som har nominerats till planpriset (extern länk)

Stora utvecklingsprojekt runt Frihamnen och Värtahamnen

Värtahamnen och Frihamnen ligger i ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, Norra Djurgårdsstaden, som sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City.

Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden, Spårväg City och flera stora projekt kommer att påverka hela området framöver. Allt beräknas vara fullt utbyggt omkring 2030. Läs mer om utvecklingen på följande webbplatser:

Läs mer om Norra Djurgårdsstaden (extern länk)
Läs mer om Spårväg City (extern länk)

Slussen

Läs mer om nya Slussen på Stockholms stads webbplats (extern länk)