Aktuellt i våra områden

Loudden avvecklas 

All verksamhet på Loudden ska avvecklas och området lämnas sedan över till Stockholms stad för exploatering. Avvecklingen har påbörjats med rivning av cisternerna. Arbetet pågår fram till december 2021. Arbetstiderna för rivning och saneringsarbete är vardagar klockan 07.00-16.00. Vid enstaka tillfällen kan arbetstiden behöva förlängas då vissa arbetsmoment inte kan avslutas mitt i utförandet.

Verksamheterna som bedrivs av Petrobell, Seagas och Sjödepå kommer att finnas kvar under 2020. I området ska sedan cirka 4000 bostäder byggas. Förutom bostäder planerar Stockholms stad för kontor, handel, skola, förskolor, idrottsanläggningar samt torg och parker.

Fler laddstolpar i Stockholmsområdet

Fler och fler köper el-bilar. Stockholms Hamnar, i samarbete med Stockholm Parkering, installerar fler laddstolpar vid våra parkeringar i Stockholmsområdet. Mer information om placering och hyra kommer senare. Du kan göra en intresseanmälan: e-post till kundservice@stockholmparkering.se eller på telefon 08-772 96 55.

Sorteringsanläggning i Frihamnen

Stockholms stad har i projekt Norra Djurgårdsstaden utvecklat den så kallade Banantomten som ligger mellan Liljas Gata och Tegeluddsvägen. Projekt Norra Djurgårdsstaden uppför en sorteringsanläggning som kallas MLC (masslogistikcenter) för förorenade massor som inte kan återanvändas inom projektet. Syftet är att sortera ut rent material för vidare hantering. Förorenat material transporteras bort på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.

I ett första skede sker borttransport med lastbil och släp men i samverkan med Stockholms Hamnar utreds båttransport från Frihamnen för vidare transport till andra mottagningsanläggningar utanför Stockholmsområdet. Lastning av fartyg kommer ske med så kallade sjölastare och materialet transporteras med transportband från tältet till kaj 1 bakom Magasin 1.

Sortering sker inomhus i tältet med hjullastare och sorteringsverk. Ett reningsverk har byggts för att ta hand om eventuellt lakvatten från materialet som hanteras. För att minska miljöbelastningen monteras en solcellsanläggning på tältet som försörjer den med elförbrukning för verksamheten. Genom verksamheten kommer miljöbelastningen minska avseende energi, utsläpp av växthusgaser och transporter genom Stockholm.

Värtahamnen – Royal Seaport växer fram

Området mellan Värta- och Frihamnen, Värtahamnen – Royal Seaport, genomgår just nu stora förändringar. Om några år kommer det att vara ett av Stockholms mest spännande områden att ha sin verksamhet i, bo i eller strosa i som turist.

Stockholms Hamnar har byggt en ny hamnpir med en toppmodern terminal i Värtahamnen. Det gör att gammal hamnmark kan användas till att bygga en ny stadsdel med handel, kontor och bostäder. Området är en del av Norra Djurgårdsstaden och här växer nu stad och hamn sida vid sida och kommer bli en ny spännande stadsdel mitt i Stockholm. 
Läs mer om den planprocess som pågår och se visionsbilderna för området (extern länk)

Befintliga och nya fastighetsägare i området har gått samman och skrivit under en vision som ger riktning i arbetet med att utveckla området - hållbarhet, internationell puls och busighet är några av ledstjärnorna.

Spännande aktiviteter i området

Arbetet med att sätta området på kartan ligger i startgroparna och det kommer att genomföras spännande aktiviteter under utvecklingstiden. Håll dig uppdaterad på vad som händer via Stockholms Hamnars och Stadsutvecklarna i Värtahamnens Facebook-sidor.

Stora utvecklingsprojekt runt Frihamnen och Värtahamnen

Värtahamnen och Frihamnen ligger i ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, Norra Djurgårdsstaden, som sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City.

Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden, Spårväg City och flera stora projekt kommer att påverka hela området framöver. Allt beräknas vara fullt utbyggt omkring 2030. Läs mer om utvecklingen på följande webbplatser:

Läs mer om Norra Djurgårdsstaden (extern länk)
Läs mer om Spårväg City (extern länk)

Slussen

Läs mer om nya Slussen på Stockholms stads webbplats (extern länk)