Aktuellt i våra områden

Kortläsarna i Magasin 5 i Frihamnen byts ut

För att öka säkerheten och begränsa tillträdet för obehöriga påbörjas vecka 38 ett utbyte av alla kortläsare till allmänna ytor i Magasin 5 i Frihamnen. Det nuvarande systemet är utslitet och går inte längre att administrera eller underhålla.

Kortläsare

Under veckorna 38-41 påbörjas utbytet och driftsättningen av det nya systemet, som beräknas bli klart i mitten av oktober.

Alla hyresgäster behöver byta ut sina passerkort

I samband med bytet av kortläsare behöver alla hyresgäster byta sina passerkort. Under bytet kommer det att finnas dubbla kortläsare där det gamla systemet (vita fyrkantiga kortläsare) kommer att fungera fram tills överläggningen av de nya (rektangulära svarta).

Efter installationen kommer passerkort att krävas under kvällar och nätter på vardagar (06:30-18:00) samt dygnet runt under helger. Det kommer även behövas passerkort för att åka hiss till vissa våningsplan. Alla entréer och hissar kommer att vara larmade direkt till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral samt till väktare.

Chef eller kontaktperson på företaget behöver lista all personal som behöver nya passerkort i Personallista (word). Vänligen skicka in den omgående så att ni hinner få ut era passerkort innan de gamla korten slutar fungera i mitten av oktober. Skicka listan till tilltrade@stockholmshamnar.se.

Rivning av kontor på plan 1 i Magasin 3

Arbete med rivning av HRX gamla kontor på plan 1 kommer att utföras för att i nästa skede kunna bygga nya fräscha kundanpassade lokaler till nya hyresgäster. Det kommer innebära en del buller men ingen tung rivning eller bilning behövs vilket håller nere ljudnivån i byggnadsstommen. Arbetet kommer att medföra vissa störningar i det dagliga arbetet men vi arbetar för att arbetet ska fortlöpa så problemfritt som möjligt.

Tidpunkt: Arbetet påbörjas vecka 5 och ska vara klart vecka 11.
Övrig information Entreprenör: Rotgruppen, Betongborrargruppen AB (UE) och Imtech. 

Kontaktuppgifter: Eventuella frågor besvaras av Stefan Persson, stefan.persson@stockholmshamnar.se eller tel: 08 670 26 87.

Stora utvecklingsprojekt runt Frihamnen och Värtahamnen

Värtahamnen och Frihamnen ligger i ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, Norra Djurgårdsstaden, som sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City.

Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden, Spårväg City och flera stora projekt kommer att påverka hela området framöver. Allt beräknas vara fullt utbyggt omkring 2030. Läs mer om utvecklingen på följande webbplatser:

Norra Djurgårdsstaden (extern länk)
Spårväg City (extern länk)
Norra länken (extern länk)

Fasaden på Magasin 1 renoveras

De tre resterande fasaderna ska bli lika fina som fasaden mot vattnet som färdigställdes vid årsskiftet 2014/2015. De är inte lika hårt åtgångna som den första där mycket puts behövdes knackas ner. Det innebär därför mindre störningar. Arbetet kommer att pågå mellan juni och september och är fördelat på tre etapper. Etapp 1, den södra fasaden är påbörjad. Fönstren kommer även att målas om under detta projekt. Hyresgästerna kommer då få träffa målaren som kommer att  måla de sidor av fönstret som de inte kommer åt från utsidan. Vi kommer att informera om detta i god tid innan målarna kommer.