För hyresgäster

Stora Tullhuset på Stadsgården som huserar Fotografiska.

Här hittar du som är hyresgäst praktisk information som rör anpassning av din lokal, avfallshantering, passerkort och felanmälan.

Felanmälan, kontaktpersoner och mejladresser hittar du under Kontakt & felanmälan.