Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Varning för svaga isar!

För att reglera Mälaren tappas vatten i Norrström vid Riksdagshuset och vid Hammarbyslussen. Det skapar strömmar i framför allt Mälaren, vilket kan orsaka så kallad underfrätning på isarna.

Isar som till synes verkar stabila kan lokalt vara svaga och förrädiska. Iaktta extra försiktighet vid smalare sund som Liljeholmsviken, Årsta holmar, Långholmskanalen och Essingesundet. Också isarna i Saltsjön kan påverkas av utströmmande vatten.

Observera att arbetsbåtar bryter rännor i Riddarfjärden för att ta sig fram, vilket påverkar isens bärighet.

Var försiktig i det vackra vintervädret!