Tillfällig pontonhamn utanför Wasahamnen

KSSS bygger en tillfällig pontonhamn utanför Wasahamnen för segelbåtarna som ska medverka i havskappseglingen Gotland Runt.

Arbetet med den första pontonen påbörjas 10 juni. Bryggorna kommer att ha orange blinkljus och vita reflexer.

Tävlingen startar söndag 3 juli, och bryggorna kommer att ligga kvar över sommaren.

Sjökort där pontonerna vid Wasahamnen är inritade.