Med anledning av covid-19

Med anledning av utbrottet av covid-19 vill Stockholms Hamnar förmedla följande information.

Vad gäller för hamnverksamheten?

Det arbete som är kopplat till ett anlöp och servicen till våra kunder fungerar som vanligt. Stockholms Hamnar följer utvecklingen noggrant och står i ständig kontakt med berörda myndigheter. Vi följer utvecklingen och håller informationen här uppdaterad. Det finns upparbetade rutiner och samverkan mellan Stockholms Hamnar och berörda myndigheter och vi vidtar självfallet de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer nödvändiga. 

Läs om hur kryssningsindustrin arbetar med frågan (extern länk)

Aktuell trafikinformation

Kontakta respektive rederi för aktuell trafikinformation.

Det här gäller för inresa till Sverige 

krisinformation.se (extern länk) finns information kring vilka regler som gäller vid inresa till Sverige.

Mer information samt frågor och svar finns också på den svenska regeringens webbplats samt på Folkhälsomyndighetens webbplats.

I terminalerna 

I Stockholms Hamnars passagerarterminaler gör vi följande för att undvika situationer där smittspridning kan ske:

  • Skyltar med uppmaning att hålla två meters avstånd i terminalen, i passagerargångarna och vid tullfiltret.
  • Stolpar med avståndsskyltar eller markeringar i golvet med två meters avstånd från varandra placeras framför biljettkontrollen.
  • Handsprit på toaletterna samt i terminalen. 
  • Markeringar på bänkar att avstånd ska hållas. 

Stockholms hamn är en karantänshamn

Stockholms hamn är en karantänshamn. Det innebär att vi har beredskap att vid våra kajer i Stockholms stad ta emot fartyg som deklarerat att de har smitta ombord.
Läs mer här

Ansvar för smittskydd

I Sverige har Folkhälsomyndigheten det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten samarbetar nära världshälsoorganisationen WHO och gör kontinuerliga bedömningar av hur utbrottet utvecklas.

Folkhälsomyndigheten håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer informerade om läget. Folkhälsomyndigheten tar ställning till vilka åtgärder som är relevanta för det svenska samhället och samordnar på nationell nivå.

Inom varje region (före detta landsting) finns en ansvarig smittskyddsläkare som är operativt ansvarig för smittskyddet inom regionen. För Stockholms del är det smittskyddsläkaren i Region Stockholm.