Del av farled under Liljeholmsbron avlyst i sommar

På grund av reparation av Liljeholmsbron är en del av farleden för fritidsbåttrafik avlyst med bojar. Farleden för yrkestrafik påverkas inte.

Reparationerna planeras vara klara i augusti.