Träffa oss i Almedalen

Containerterminalen i Frihamnen

Välkommen till Stockholms Hamnars seminarium i Almedalen: Tillväxt eller växtvärk? Om Stockholms infrastrukturutmaning och sjöfartens potential.

Stockholmsregionen växer så det knakar. Befolkningen kommer växa med över 1 miljon invånare till 2050, vilket också gör att regionens andel av Sverige befolkning kommer öka. Vår växande huvudstadsregion står inför en stor utmaning vad gäller varuförsörjningen, och behovet av effektiva och hållbara godstransporter ökar. Det i sin tur ställer krav på modern och kapacitetsstark infrastruktur och möjligheterna att nyttja hållbara transportlösningar.

Sveriges nya godshamn Stockholm Norvik Hamn öppnar 2020 och skapar förutsättningar för nya transportupplägg och godsflöden med sjöfarten i centrum.

Men frågan kvarstår – hur ska sjöfartens potential och Stockholm Norvik Hamn nyttjas på bästa sätt för att lösa Stockholmsregionens utmaning? Välkommen att lyssna på representanter från näringslivet, regionen och politiken som ger sin bild.

Medverkande

  • Fredrik Hermansson, Managing Director, Greencarrier Liner Agency
  • Göran Andersson, VD, Bertling
  • Markus Lindbom, Chief Commercial Officer, Stena Line
  • Nicholas Pettersson, VD, Dagab
  • Jan Valeskog, Stadsbyggnadsborgarråd (S), Stockholm stad
  • Magdalena Bosson, Kommundirektör, Huddinge kommun
  • Karin Malmström, Projektledare, Stockholms Handelskammare
  • Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket

I anslutning till seminariet kommer det också finnas möjlighet att besöka Stockholm Norvik Hamn i virtual reality (VR).

Tid: Tisdag 3 juli kl. 15.00-15.45
Plats: Hamngatan 1, Visby

Till evenemanget på Facebook (extern länk)

Läs mer på Almedalens webbplats (extern länk)