Väg 73

Visionsbild över hur väg 73 komemr att se ut när den är klar

Nu har Stockholms Hamnar påbörjat arbetena med nya järnvägsanslutningen till Stockholm Norvik Hamn. Projektet omfattar, förutom en ny järnvägsförbindelse, två nya gång- och cykelbroar, en ny vägbro över järnvägen och arbeten med anslutande vägar.

Stockholms Hamnar ska dra en ny järnvägslinje från Stockholm Norvik Hamn fram till Nynäsbanan i höjd med Hammarhagens industriområde. Järnvägen kommer att gå under väg 73. Under byggnationen kommer trafiken att ledas om till en ny tillfällig väg som ska gå via SRV:s fastighet väster om väg 73. Den nya tillfälliga vägen kommer att byggas under sommaren 2018.

Det ska också byggas en ny gång- och cykelväg med en ny gång- och cykelbro över väg 73. Den nya gång- och cykelvägen kommer att gå via Åkervägen, en bro över väg 73 och nya järnvägsspåret och ansluta till Teknikervägen. Den nya gång- och cykelvägen kommer att ersätta den nuvarande som går norr om SRV. Gång- och cykeltunneln som går under väg 73 kommer också att försvinna.

Ytterligare en gång- och cykelbro ska byggas över järnvägen vid Blommenstorpet för att möjliggöra åtkomst till Alhagen över det nya järnvägsspåret. De nya gång- och cykelbroarna kommer att tas i bruk i samband med att bygget av järnvägen är klar.

Tidplan

Under sommaren 2018 startar arbetet med att bygga den tillfälliga vägen. Vägomläggningen kommer att ske under första halvan av oktober 2018. Arbetet beräknas vara färdigt under 2020.

Den nya tillfälliga vägen kommer att ha samma framkomlighet och hastighet som nuvarande väg 73.

När arbetet med den nya järnvägslinjen påbörjas kommer det att ske sprängningar. Då kommer vägen att stängas av under tio minuter i taget.

Pågår just nu

Just nu pågår arbete det med förberedande arbeten för trafikomläggningen. Arbeten har även påbörjats för den nya gång- och cykelvägen, samtidigt som man jobbar med bergskärningen för tunneln längs med väg 73.

Vid järnvägen ligger en överlast för att ta ut marksättningarna.

Påverkan på gång- och cykeltrafiken

Den gamla gång- och cykelvägen är omlagd. Istället går och cyklar man genom ett tillfälligt rör under den befintliga vägbron

Få SMS innan sprängning

Vill du få information via sms innan sprängning? Mejla då ditt mobilnummer till kristian.martti@stockholmshamnar.se.