Pågående och kommande arbeten

Under 2018 är alla olika entreprenaddelar igång samtidigt på Norvikudden. Just nu pågår gjutningsarbeten på kajen, tullvisitationsbyggnaden håller på att byggas och en bro anläggs på hamnplan. Projektet jobbar även på med bergschakten längs järnvägslinjen.

Första byggnaden som blir klar i Stockholm Norvik är tullvisitationen. Arbetet med den kom igång i slutet av 2017 och nu är stommen på plats. När fasadarbetena är klara påbörjas arbetet invändigt. Tullbyggnaden beräknas stå klar under 2018.

Längs med kajen borras pålar ner, kajkonstruktionen förbereds och stödmurskajen gjuts. Alla gjutningsarbeten sker på plats och stödmurskajen gjuts med metoden glidformsgjutning.

En bro byggs från infartsvägen in på den del av hamnplan som tillhör hamnens roro-delen. Järnvägslinjen till containerdelen av hamnen kommer att gå under bron så att väg- och järnvägstrafik inte korsar varandra. Arbetet med bottenplattorna till bron klart och just nu pågår arbete med att gjuta stödmurar och landfästen till brofästena.

Längs den kommande järnvägslinjen jobbar projektet fortfarande med bergschakt. Det kommer att genomföras en utgrävning av en stenåldersboplats där järnvägslinjen dras, vilket innebär ett uppehåll i arbetet med schakten. En förundersökning av platsen har genomförts av Stiftelsen Kulturmiljövård. Det är ännu inte klart när utgrävningen startar, men Länsstyrelsen har påbörjat en upphandling av utgrävningsarbetet. Efter utgrävningen återupptas arbetet med järnvägsschakten.

Omläggning av väg 73

Läs mer om omläggningen

Sprängningsarbeten

I augusti 2016 påbörjades arbetet med att spränga bort berg på den blivande hamnplanen. Sprängningar görs också för järnvägen till hamnen. Stockholms Hamnar spränger till och från under cirka två år. Mycket av det berg som sprängs bort återanvänds sedan i projektet.

Vill du få information via sms innan sprängning? Mejla då ditt mobilnummer till kristian.martti@stockholmshamnar.se.

Norvik Logistik- och Företagspark

Intill hamnen bygger NCC en Logistik- och Företagspark där företag ska kunna etablera sina olika verksamheter i en dynamisk miljö nära hamn, väg och storstad. Det är ett omfattande projekt där utvecklingen av området sker successivt under minst 15 år.

Ett arbete som pågår är jordförstärkning på tomten som ligger nära riksväg 73. Det innebär att NCC förbereder och förstärker marken innan de kan bygga på den.

Läs mer om NCCs arbeten på Norvikudden (extern länk)