Henrik på Visit Skärgården

Henrik Hermansson

Henrik Hermansson, managing partner på Boccone/Visit Skärgården, som hyr en paviljong ritad av Peter Celsing vid kajplats 18 på Strandvägen.

Hur skulle du beskriva er verksamhet?

– Vi driver Boccone som är en italiensk bistro och Visit Skärgården som är en plattform för att marknadsföra Stockholms skärgård. Paviljongen här på Strandvägen är alltså både restaurang och turistbyrå. Uppdraget att marknadsföra skärgården ingår i vårt hyreskontrakt med Stockholms Hamnar.

– Förutom turistbyrån satsar vi stort på webbsidan visitskargarden.se och tidningen Visit Skärgården som kom ut första gången i år och trycktes i 80 000 exemplar. Vi vill få fler att upptäcka vår underbara skärgård. Till paviljongen hör också två pontonbryggor där båtar på minst 12 meter kan hyra kajplats.

Varför valde ni den här lokalen?

– Vi fick tips om att den skulle bli ledig av den tidigare hyresgästen och kände att det var en rolig utmaning att driva restaurang på den här fina platsen och samtidigt utveckla konceptet Visit Skärgården. Förhoppningsvis korsbefruktar verksamheterna varandra.

Interiör- och exteriörbilder

Interiörbild Boccone

Interiörbild Boccone

Interiörbild Boccone

Exteriör Boccone