Förbättringsarbete

Interiör av magasinsbyggnad.

Stockholms Hamnar arbetar kontinuerligt med förbättringar och lyssnar gärna på våra hyresgäster. Som hyresgäst kan du lämna synpunkter på hyresgästmöten, i vår kundundersökning eller genom mejl eller telefonsamtal.

Vartannat år gör vi en kundundersökning där vi får in era synpunkter. Den senaste undersökningen gjordes april 2018.

Vi tar vara på åsikter och önskemål som ni kan läsa om här.

Planerade aktiviteter 2019

•    Fönster- och markisrenoveringar Magasin 5
•    Energibesparande åtgärder Stora Tullhuset
•    Utökning komfortkylakapacitet Magasin 2 och Magasin 3

Pågående aktiviteter 2018

Stockholm

 • Fortsatt modernisering av brandlarm i byggnader
 • Fortsatt utbyte av hissar i Magasin 6.
 • Rening av befintligt rörnät för komfortkyla Magasin 5
 • Skyltutbyte enligt skyltprogram
 • Utbyte elinstallationer hissmaskinrum i Magasin 6
 • Utreda utökning av laddstolpar för bilar i beståndet

Nynäshamn

 • Skyltutbyte enligt skyltprogram

Kapellskär

 • Skyltutbyte enligt skyltprogram

Genomförda aktiviteter 2018

Stockholm

 • Installation av bergvärmeanläggning, Patons Malmgård
 • Målning tak Magasin 3
 • Ny kallvattenservis till Magasin 3 för att förbättra kapacitet och vattenkvalitet
 • Utredning utökning av komfortkyla i Frihamnen

Nynäshamn

 • Fortsatt modernisering av brandlarm i byggnader

Kapellskär

 • Fortsatt modernisering av brandlarm i byggnader

Genomförda aktiviteter 2017

Stockholm

 • Områdena vid magasinen i Frihamnen har tillgänglighetsanpassats med bland annat ramper, kontrastmarkeringar, räcken och parkeringsplatser för rörelsehindrade
 • Fasad-, fönster- och takarbeten på Patons malmgård & Lundins villa
 • Fönsterrenoveringar i Frihamnen
 • Förbättrat och utökat kommunikationen angående projekt, kommunikation till hyresgäster och övriga intressenter
 • Hela Frihamnspiren har utrustats med bättre belysning
 • Installation av elmätare - individuell mätning byggnader samt mätning hos enskild hyresgäst
 • Modernisering av brandlarm i byggnader
 • Nytt ytskikt gångstråk vid Stora Tullhuset
 • Renovering hissar Magasin 6
 • Renovering skadade pelare Magasin 2
 • Solcellsanläggning på Banankompaniets tak
 • Tilläggsisolering av undertaket vid lastkaj Magasin 3
 • Underhåll- och kapning lastkaj Magasin 2
 • Utredning av effektivisering av fjärrkyla i Frihamnsområdet
 • Energiutredning Stora Tullhuset

Nynäshamn

 • Fasad- och fönsterrenovering gamla hamnkontoret
 • Fortsatt utbyte innertak Nynäshamn terminalbyggnaden
 • Installation av WC-modul till kryssningsläge
 • Ny ventilationsanläggning till tullens lokaler
 • Omläggning tak Caverionhuset
 • Tillgänglighetsanpassningar

Kapellskär

 • Installation av karuselldörr i entrén till terminalen