Anpassa lokal

Interiör från Magasin 3 i Frihamnen.

Vill du förändra din lokal på något sätt? Vi hjälper gärna till – vare sig det gäller projektering, projektledning eller utförande. Som fastighetsägare är det viktigt att vi är involverade från början till slut oavsett om det är ni eller vi som utför.

Stockholms Hamnar har ramavtal med entreprenörer, konsulter och arkitekter inom de flesta teknikområden som kan hjälpa till med att ta fram en skiss för framtida projektering/utförande.

Det första steget till en förändring i era lokaler är att fylla i vår blankett för hyresgästanpassningar som sedan skickas till våra förvaltare.

Blanketten Ansökan om hyresgästanpassning (word)