TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Loudden

Loudden är idag en mycket viktig hamn för transporten av bensin och brännoljor till stockholmsområdet. I början av 2000-talet fattades ett beslut om nedläggning. Framför allt ska marken användas till bostäder.

Nedläggningen av Loudden ingår i stadsutvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, men är en av de sista faserna i de planerna. Som läget är idag fortsätter Stockholms Hamnar att söka alternativ för oljeverksamheten med en helhetslösning som mål, enligt ägardirektiven.

Flytten av Loudden är en regional fråga som inte kan lösas av Stockholms Hamnar eller Stockholms stad ensamma utan i samverkan med kringliggande kommuner. Arbetet pågår samtidigt som avtalen för oljebolagens arrenden på Loudden förlängts för att skapa incitament att göra nödvändiga investeringar i miljö och säkerhet i anläggningarna.

Stockholms Hamn är en viktig resurs för regionens energiförsörjning. I olika hamndelar hanterar våra kunder petroleumprodukter, E85, tallbecksolja, vegetabiliska och animaliska fetter samt kol och bränslepellets.

Totalt transporterades knappt 800 000 ton olja via Loudden 2009.

Kontaktperson Ola Joslin
Uppdaterad 2013-04-23
| More
Våra kunder på Loudden

OKQ8 (extern länk)

PREEM (extern länk)

Petrolia (extern länk)

Statoil (extern länk)

Stena Recycling (extern länk)

Univar (extern länk)

Louddens historia
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält