TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Nyckeltal

Nedan presenteras nyckeltalen för Stockholms Hamnar.

 

 2012

  2011

2010

2009

2008

VOLYMER

Fakturering, mkr

703,6 

661,2 

633,4

656,2

657,4

Förändring i %

6,4 

4,4

-3,5

-0,1

2,6


Intäkter per resultatenhet, mkr

Stockholm

 372,6

  517,4

504,5

488,9

473,0

Stuveri

-

-

52,0

66,8

Nynäshamn

70,3 

66,5

57,2

50,5

46,6

Kapellskär

 75,9

77,3

71,7

64,8

71,0

Fastighet

189,7 

0,0

0,0

0,0

0,0

Totala intäkter

703,5 

661,2

633,4

656,2

657,4

 

Godsomsättning, milj ton

8,2 

8,6

8,5

7,5

9,0

Anlöp

 9246

9205

9227

9237

9624

Passagerare, milj

 12,2

12,3

12,2

12,1

11,7

Investeringar, mkr

 242,7

305,7

327,5

250,2

255

 
 

2012 

2011

2010

2009

2008

LÖNSAMHET I RÖRELSEN

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, mkr

 108,8

106,9

71,5

35,8

42,8

Vinstmarginal, %

 15,5

16,2

11,3

5,4

6,5

RÄNTABILITET

Räntabilitet på eget kapital, %

 22,0

23,4

17,9

9,5

11,8

Räntabilitet på totalt kapital, %

 8,0

8,6

7,2

4,8

5,9

FINANSIELL STÄLLNING

Ränteteckningsgrad, ggr

 4,8

4,7

3,7

2,7

3,5

Synlig soliditet, %

 29,0

28,5

29,5

30,0

33,7

Självfinansieringsgrad, %

 75,8

63,9

45,0

39,6

39,1

PERSONAL

Medeltal anställda

 150

146

142

215

209

Omsättning per anställd, mkr

 4,7

4,5

4,5

3,1

3,1

Lönekostnad/omsättning, %

 17,4

16,8

17,9

24,5

26,6

Vinstmarginal: Resultat efter finansiella intäkter och kostnader minus minoritetsintresse i procent av omsättningen.
Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansnetto i procent av genomsnittligt eget kapital.
Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av total genomsnittlig balansomslutning.
Kapitalomsättningshastighet: Omsättning dividerad med genomsnittlig balansomslutning.
Ränteteckningsgrad: Resultat efter finansiella intäkter dividerat med räntekostnader.
Synlig soliditet: Synligt eget kapital samt minoritetsintresse i procent av balansomslutningen.
Självfinansieringsgrad: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital i procent av årets bruttoinvesteringar.

Kontaktperson Stockholms Hamnar
Uppdaterad 2013-04-22
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält