TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Samarbeten och nätverk

Miljöpåverkan är ett gränsöverskridande arbete och för att åstadkomma förändring och utveckling krävs samarbeten med andra aktörer och erfarenhetsutbyte. De här nätverken deltar Stockholms Hamnar i.

European Sea Ports Organisation (ESPO)

European Sea Ports Organisation företräder samtliga hamnar i EU:s medlemsländer. ESPO säkerställer att hamnarna har en tydlig röst i Europa. Stockholms Hamnars Gun Rudeberg är ordförande för ESPO:s miljökommitté.

Läs mer på ESPOS:s webbplats (extern länk)

Sveriges Hamnar

Branschorganisationen Sveriges Hamnar företräder samtliga hamnar i landet. Stockholms Hamnars vd Johan Castwall ingår i styrelsen, vice vd/marknadschef Henrik Widerståhl sitter i branschutskottet och bolagsjurist/chef Juridik och Samhälle Gun Rudeberg är ordförande för dess miljökommitté.

Läs mer på Sveriges Hamnars webbplats (extern länk)

BPO – Baltic Ports Organization (BPO)

Baltic Ports Organisation företräder Östersjöns hamnar. BPO spelar en viktig roll när det exempelvis gäller att nå en gemensam samsyn på nya regelverk som uteslutande berör Östersjöområdet. Vice vd/marknadschef Henrik Widerståhl ingår i styrelsen och bolagsjurist/chef Juridik och Samhälle Gun Rudeberg sitter i miljökommittén.

Läs mer på BPO:s webbplats (extern länk)  

Överenskommelser med andra hamnar

Ett viktigt verktyg för att kunna uppnå högt ställda miljökrav är att arbeta tillsammans med hamnar som har reguljär trafik till Stockholm. Stockholms Hamnar har skrivit under överenskommelser med Helsingfors hamn och Åbo hamn om gemensamma satsningar på bland annat svart- och gråvattenhantering samt elanslutningar. Kontaktperson i Stockholms Hamnar: Gun Rudeberg IAPH – International Association of Ports and Harbours

IAPH arbetar med att stödja utvecklingen av den internationella hamn- och sjöfartsnäringen, säkerställa näringens intressen i internationella organisationer samt samla in och analysera utvecklingen av internationell handel,  transporter och hamnar. Stockholms Hamnars kontaktperson är Johan Castwall.

Läs mer på IAPH:s webbplats (extern länk)

IACP/AIVP – International Association of Cities and Ports

IACP/AIVP är ett internationellt nätverk med offentliga och privata aktörer som är inblandade i en hållbar utveckling av hamnstäder. Stockholms Hamnars kontaktperson är Johan Castwall.

Läs mer på IACP/AIVP:s webbplats (extern länk)

IHMA – International Harbour Masters Association

IHMA har som syfte att främja säker och effektiv sjöfart i hamnar m.m. och medlemar i organisationen är främst hamnkaptener runt om i världen. Stockholms Hamnars kontaktperson är Henrik Cars.

Läs mer på IHMA:s webbplats (extern länk)

PIANC – International Navigation Association

PIANC arbetar med att stödja sjöfart genom främjande av planering, design, konstruktion, förbättring, underhåll och verksmahet m.m. av sjövägar, hamnar och kustområden. Stockholms Hamnars kontaktperson är Mattias Sandell.

Läs mer på PIANC:s webbplats (extern länk)

Cruise Europe

Cruise Europe är ett nätverk för främjande av kryssningstrafik i Europa. Stockholms Hamnars kontaktperson är Henrik Cars.

Läs mer på Cruise Europes webbplats (extern länk)

Cruise Baltic

Cruise Baltic är ett samarbete mellan kryssningsdestinationer i länderna i Östersjöregionen med syfte att skapa en kryssningsalternativ med fullt integrerad verksamhet mellan hamnar och städer. Stockholms Hamnars kontaktperson är Henrik Ahlqvist.

Läs mer på Cruise Baltics webbplats (extern länk)

Kontaktperson Gun Rudeberg
Uppdaterad 2014-04-16
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält