TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.
Frihamnen flygfoto

Miljöprövningar

Enligt Miljöbalken är hamnverksamhet av en viss storlek verksamhet som kräver tillstånd. Tillstånd krävs både för drift av verksamheten och för att bygga i vatten. Hamnverksamheten innebär främst en påverkan på den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten samt buller. Nedan redovisas i korthet vilka ansökningar Stockholms Hamnar har lämnat in, vad som ansökts om samt hur långt i tillståndsprocessen ärendena har nått.

Stockholm

Värtahamnen-Frihamnen

För Värtahamnen-Frihamnen lämnade miljööverdomstolen* i februari 2011 tillstånd till fortsatt drift av hamnen samt tillstånd till byggande av utbyggd Värtapir samt kryssningskaj i Frihamnen. Efter att Högsta domstolen i juni 2012 avslagit motparters yrkande om prövningstillstånd har ombyggnaden av Kaj 3 i Frihamnen genomförts och för Värtapiren påbörjats.Läs mer om Värtahamnen-Frihamnen
 

Loudden

För Loudden har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i januari 2011. Beslutet har överklagats till mark-och miljödomstolen.
Läs mer om Loudden
 

Skeppsbron-Stadsgården

För Skeppsbron-Stadsgården (inklusive Masthamnen) har tillstånd för hamnverksamheten meddelats av miljöprövningsdelegationen i februari 2013. Mark- och miljödomstolen har i april 2014 meddelat dom vilken ännu inte vunnit laga kraft.
 

Södra Hammarbyhamnen (del av)

För del av Södra Hammarbyhamnen har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i oktober 2011.
 

Nybrokajen (del av)

För del av Nybrokajen har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i mars 2014.
Läs mer om Nybrokajen
 

Nynäshamn

Nynäshamns Hamn

För Nynäshamns Hamn har tillstånd för hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i beslut i juni 2008 samt av miljödomstolen* i mars 2010. Under 2013 har slutliga villkor för buller meddelats.
 

Utbyggnad Stockholm Norvik

Stockholms Hamn ansöker om att bygga en container- och rorohamn på Norvikudden i Nynäshamn. Ansökan lämnades in i februari 2007. Miljööverdomstolen* beslöt i december 2010 att ge tillåtlighet till byggande och drift av hamnen samt att återförvisa ärendet till miljödomstolen* för fastställande av villkor. Efter att Högsta Domstolen i april 2012 avslagit motparters yrkande om prövningstillstånd har målet återupptagits i mark- och miljödomstolen för fastställande av villkor.
Läs mer om Stockholm Norvik
 

Kapellskär

Kapellskärs Hamn

För Kapellskärs Hamn har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av miljödomstolen* i deldom i juli 2006 samt av miljööverdomstolen* i dom i november 2007. I maj 2012 beslöt Mark- och miljödomstolen ge tillstånd till bland annat byggande av ny pir samt ändring av det gällande tillståndet för hamnverksamhet i Kapellskär samt slutliga villkor rörande bland annat buller från hamnverksamheten.
Läs mer om Kapellskärs Hamn 
 

* Under 2011 har Miljödomstolen bytt namn till Mark- och miljödomstolen och Miljöverdomstolen har bytt namn till Mark- och miljööverdomstolen.                                                                

Kontaktperson Gun Rudeberg
Uppdaterad 2014-04-07
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält