TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Miljöbojen

Miljöbojen är ett pris som delas ut en gång per år till en person, ett företag eller en organisation som bidragit till en miljöförbättring inom sjöfarten eller ökat uppmärksamheten kring sjöfartens miljöarbete.

Personen, företaget eller organisationen kan nominera sig själv, men nomineringar kommer även från Stockholms Hamnars styrelse, kunder och anställda.

Nomineringen görs skriftligen till:
Stockholms Hamn AB 
Gun Rudeberg 
Box 27 314
102 54 Stockholm

Vad ska nomineringen innehålla?

Nomineringen ska innehålla en beskrivning och fakta kring insatsen/åtgärden eller liknande. Detta sker skriftligen och skickas in per post, se adressen ovan.

Vad bedöms? 

Miljöbojen tilldelas någon som genom sitt arbete särskilt har utmärkt sig på miljöområdet genom att: 

  • skydda miljön, genom till exempel minskade utsläpp av svavel- respektive kväveoxider, minskade utsläpp av svart- och gråvatten, minskad bullerpåverkan eller liknande insatser,
  • öka kunskapen om och engagemanget för miljöarbetet i sjöfarts- och hamnsammanhang.

Utdelning av Miljöbojen

Stockholms Hamnar utser mottagaren av Miljöbojen, som består av en boj i återvunnen aluminium på en plakett av oljad ek samt ett diplom. Utmärkelsen delas ut i anslutning till Stockholms Hamnars årliga sjöfartslunch i början av december.

Här hittar du alla pristagare

Kontaktperson Gun Rudeberg
Uppdaterad 2014-04-07
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält