TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Miljöåtgärder

För att påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt erbjuder Stockholms Hamnar bland annat miljödifferentierade hamnavgifter och möjlighet att lämna svart- och gråvatten i hamnarna.

Rabatterad hamnavgift

Stockholms Hamnar erbjuder miljödifferentierade hamnavgifter. Våra rederikunder får en minskad avgift när de lägger till i våra hamnar om de lever upp till vissa miljökrav. Den största minskningen på avgiften ges till de fartyg som använder ett lågsvavligt bränsle och som har katalysatorer på samtliga motorer. Lägre avgifter får även de fartyg som har vidtagit kväveoxidreducerande åtgärder, som sopsorterar och minimerar sina avfallsmängder (gäller bara kryssningsfartyg), samt tankfartyg med dubbelbottnade skrov. 

Läs mer i Stockholms Hamnars prislista

Elanslutning

Stockholms Hamnar erbjuder elanslutning på flera kajer i Stockholm. Landanslutning av el minskar fartygens miljöpåverkan genom att fartygets hjälpmotorer kan stängas av när fartygen ligger i hamn. Elanslutning är ett bra alternativ för att minska emissioner och buller från fartyg vid kaj.

Läs mer om elanslutning (pdf)

Svart- och gråvatten

Stockholm är ett av få ställen där fartyg sedan länge kan lämna svart- och gråvatten. Dessa anläggningar används i den dagliga verksamheten av alla rederier som går i linjetrafik, samt av kryssningsfartygen. Fartygen kan också lämna svart- och gråvatten via tankbil och båt i Stockholm.

Läs mer om mottagningen av svart- och gråvatten

Avfall

För att hantera avfall från mälartrafik samt skärgårds- och sightseeingbåtar finns det underjordiska avfallsanläggningar på flera kajer, bland annat på Strandvägen och Klara Mälarstrand. I anläggningen sorteras hushållsavfall, metall, wellpapp samt färgat och ofärgat glas.

Reguljärtrafiken har egna avfallsmottagningsanläggningar utplacerade i hamnen.

Buller

Stockholms Hamnar arbetar för att minska ljud/buller från hamnverksamheten. Om ett fartyg uppfattas som störande försöker Stockholms Hamnar, om det är möjligt, att med olika åtgärder minska störningen genom att ta kontakt med fartygets befälhavare och diskutera möjligheterna till att ändra driftsituationen eller genom att förflytta fartyget till annan kajplats.

Kontaktperson Gun Rudeberg
Uppdaterad 2011-10-31
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält