TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Vi arbetar med energieffektivisering

Stockholms Hamnar arbetar aktivt med att energieffektivisera fastighetsbeståndet. Vårt miljöarbete har bland annat resulterat i en minskning av våra koldioxidutsläpp med 45 procent.

Under många år har Stockholms Hamnar arbetat med att minska de koldioxidutsläpp som har samband med vår verksamhet. Vi har bland annat tittat på bränslen i våra fordon, uppvärmning för våra fastigheter och den el vi levererar till fartygen via elanslutningar.

Resultaten visar att vi under perioden 2005-2008 lyckades minska våra koldioxidutsläpp med 45 procent (i beräkningen baseras elens utsläpp av koldioxid på Bra Miljöval-el). En stor del av minskningarna beror på energieffektivisering av våra fastigheter.

Varje år genomför vi en rad åtgärder som leder till en minskad energianvändning och minskade koldioxidutsläpp, här är några exempel:

  • Vi har bytt uppvärmningssystem i 17 av våra fastigheter, där vi ersatt gas och olja med fjärrvärme eller bergvärme. 
  • I vissa byggnader har vi halverat energianvändningen mellan 2006-2009, genom bland annat nya värme- och styrsystem. 
  • Andra åtgärder som har genomförts eller planeras är isolering, byte till effektivare fönster, installation av frikyla, solavskärmning och injustering av värmesystem.    
  • Under de senaste tio åren har vi kontinuerligt bytt belysningsarmaturer till energieffektivare, vilket lett till stora besparingar.
Kontaktperson Viktor Axelsson
Uppdaterad 2010-06-14
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält