TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Vi har arbetat med miljöfrågor i mer än 40 år

Stockholms Hamnar har en lång erfarenhet av miljöarbete. Här presenteras några av de viktigaste åtgärderna som genomförts de senaste 40 åren.

1970-talet och framåt: Elanslutningar byggs för skärgårds- och charterbåtstrafiken samt yachter och örlogsfartyg.

1985: Två anläggningar för elanslutning byggs för Viking Lines fartyg.

1990: Frivillig överenskommelse sluts med färjerederierna kring användning av lågsvavlig bunkerolja.

1994: Rabatter införs för rederier eller varuägare som äger eller nyttjar fartyg med dubbelt skrov/botten.

1995: Rabatter införs för fartyg med katalysatorer som minskar utsläpp av kväveoxider.

1997: Anläggningar som kan ta emot svart- och gråvatten börjar byggas vid färjelägena.

1998: Miljödifferentierade hamnavgifter införs. Anläggning för elanslutning av Ånedinlinjens fartyg byggs. Stockholms Hamnar får Sjöfartsforums miljöpris för införandet av rabatter till fartyg med dubbla skrov/bottnar, då det ansågs unikt att rabatten gällde både för rederier och varuägare.

2000: Stockholms Hamnar börjar dela ut det årliga miljöpriset, Miljöbojen, till en person eller organisation som har bidragit till en betydande miljöförbättring inom sjöfarten eller har ökat uppmärksamheten kring sjöfartens miljöarbete.

2000–2004: Ett antal energibesparande åtgärder införs, som exempelvis nya styrsystem och nya lysrörsarmaturer.

2001: Stockholms Hamnar inför nya rutiner för att ta hand om avfall från kryssnings- och skärgårdstrafiken vilket snabbt leder till att mängden avfall till deponi minskar med 75 procent.

2002: Stockholms Hamnar börjar bygga underjordiska avfallsanläggningar vid Strandvägen och Klara Mälarstrand som kan ta emot sorterat hushållsavfall från skärgårds-, mälar- och sightseeingtrafik.

2003–2005: Stockholms Hamnar ansluter sig till New Hansa of Sustainable Ports and Cities och undertecknar ett ”Memorandum of Understanding” för en hållbar maritim policy i Östersjön.

2004: Stockholms Hamnar samordnar avfallshanteringen och -sortering för sina hyresgäster i hamnområdet. Avfallet till deponi minskar med 67 procent. Stockholms Hamnar belönas med EU:s miljödiplom ”European Clean Marine Award 2004” för sina framgångsrika insatser för att minska utsläpp från fartyg. Stockholms Hamnar miljöcertifieras enligt ISO 14001.

2006: Stockholms Hamnar bygger elanslutning för två av Tallink Siljas fartyg i Frihamnen med hjälp av anslag från Miljömiljarden. Stockholms Hamnar ansluter sig till Energisparprojekt, som syftar till en effektivare och miljövänligare energianvändning i fastigheter.

2007: Stockholms Hamnar utses till en av världens åtta främsta hamnar när det gäller miljöhänsyn i en internationell forskningsrapport där världens 800 största hamnar ingår. Ett fjärrvärmeprojekt inleds, med syfte att ansluta fastigheter som värms med gas eller olja till fjärrvärme.

2008: Stockholms Hamnar startar ett miljöprojekt, Miljö 2.0, för att utveckla sitt strategiska miljöarbete.

2009: Stockholms Hamnar sluter samarbetsavtal med Helsingfors hamn gällande omhändertagande av svart- och gråvatten samt elanslutning av fartyg. Åtgärder i Kapellskärs hamn för att minska buller från hamnverksamheten

2011: Stockholms Hamnar sluter samarbetsavtal med Åbo hamn gällande elanslutning av fartyg, svart- och gråvattenhantering samt LNG-hantering.

2013: Viking Lines nya fartyg Viking Grace, som drivs av flytande naturgas (LNG) sätts i trafik på linjen Åbo-Stockholm. Stockholms Hamnar är först i världen med att tillhandahålla möjligheten att bunkra LNG till större passagerarfartyg. Stockholms Hamnar presenterar sin första hållbarhetesredovisning och en av Sveriges största solcellsanläggningar på tak invigs på Magasin 6.

Kontaktperson Gun Rudeberg
Uppdaterad 2014-04-11
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält