TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Säkerhetsregler för besökare

Du som ska vistas i eller utföra arbete inom hamnområdet omfattas av regler och lagar för förhindra terrorism och sabotage, samt säkerhetsregler för att förebygga skador.

Fyra grundregler om olyckan är framme:

 1. Rädda liv
 2. Larma 112
 3. Släcka/åtgärda
 4. Informera Bevaknings- och Trafikcentralen, BTC

Trafikregler

 • Att gå inne på hamnområdet är endast tillåtet om det är enda sättet att lösa
  arbetsuppgiften.
 • Hastighet max 30 km/tim eller lägre om så anges.
 • För extern trafik gäller stråken eller huvudvägarna till anvisad plats.
 • Fordon i hamnens anläggningar ska ha roterande varselljus alternativt varningsblinkers.
 • Kör endast på markerade stråk – omkörning förbjuden – inga genvägar!
 • Vanliga trafikregler ska följas men beakta särskilt tung trafik som till exempel tug-masters och terminaltraktorer.
 • Uppställning och parkering av fordon sker på särskilt utmärkta platser.
 • I oljehamnarna får motorfordon inte framföras eller parkeras inom brandfarlighetsklassade zoner utan särskilt godkännande. Bränsledrivna fordonsvärmare får inte användas och elektriska motorvärmare ska vara av godkänd typ.

Alkohol, droger och rökning

Stockholms Hamnar är en drog- och alkoholfri arbetsplats. Du får inte vara påverkad av eller använda alkohol eller droger där hamnarbete pågår. Förbud mot rökning, användande av öppen eld, apparater som kan ge upphov till gnistor och annat som kan förorsaka brand gäller inom oljehamnarna samt inom annat område där farligt gods transporteras, hanteras eller är uppställt. Förbudet gäller också i fordon. Våra lokaler och terminalbyggnader är rökfria.

Skyddsutrustning

Bär alltid varselkläder när du vistas där hamnarbete pågår. Nära hängande last eller vid risk för fallande föremål ska hjälm användas. I Kapellskärs ISPS-område gäller alltid hjälmplikt.

I övrigt bärs lämpliga kläder och godkänd skyddsutrustning enligt gällande arbetsmiljöregler. Flytväst ska användas vid arbeten på kajer och pirar. I oljehamnarna måste i vissa fall mobiltelefoner och radiokommunikationsapparater vara explosionssäkra då brandfarliga och explosiva gaser kan förekomma.

Skador och avvikelser

Om skador sker på egen eller annans egendom – rapportera alltid till BTC innan du lämnar hamnen. Även tillbud samt misstänkta miljö- och säkerhetsavvikelser ska rapporteras till BTC.

Heta arbeten

Heta arbeten ska alltid godkännas av tillståndsansvarig – kontakta BTC. I Stockholms oljehamnar gäller särskilda lagar och regler för heta arbeten, öppen eld med mera. Tillstånd
av Räddningstjänsten krävs, förutom arbetstillstånd från Stockholms Hamnar, innan arbeten påbörjas.

Miljö

Stockholms Hamnar styr och förbättrar vårt miljöarbete enligt ISO 14001.

Vad kan du göra? – Stäng av motorn vid alla stopp, tack!

Om du kör fordon där risk för läckage kan uppkomma, ha alltid med saneringsmedel för oljor och kontakta BTC eller din kontaktperson vid spill.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2013-05-29
| More
Ansökan & passerkort

För att få tillträde till Stockholms Hamnars hamnanläggningar krävs ett passerkort.

Läs mer och ladda ner ansökningsformulär här

Kontaktuppgifter

Reception, tel. 08-670 26 00

Bevaknings- och trafikcentralen, BTC
b...@stockholmshamnar.se
tel. 08-670 28 10

Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält