TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Skyddsobjekt

Länsstyrelsen fattar beslut om en anläggning ska förklaras som civilt skyddsobjekt. Objektet kan bestå av både mark- och vattenområden. Läs mer om vad skyddsobjekt är och ta reda på vilka objekt som finns hos Stockholms Hamnar.

Ett och samma geografiska område omfattas ibland av såväl bestämmelser enligt lagen om sjöfartsskydd som bestämmelser om civilt skyddsobjekt. Syftet med de senare bestämmelserna är att förstärka skyddet och ge ett ökat juridiskt skydd mot sabotage, terrorism och spioneri.

Markområdena är inhägnade och skyltade. Endast behöriga äger tillträde till ett civilt skyddsobjekt. Inom anläggningar som omfattas av sjöfartskydd och inom områden som är civila skyddsobjekt tillämpas samma tillträdesregler.

Den som bevakar ett skyddsobjekt och inte är polisman benämns skyddsvakt.

Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehåller sig invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektet uppge namn, födelsetid och hemvist, underkasta sig kroppsvisitation, som inte avser brev eller annan enskild handling, och finna sig i undersökning av fordon och fartyg.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2010-08-09
| More
Aktuell lagstiftning
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält