TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

9.12 Kommunikation

9.12.1 

Mobiltelefoner och radiokommunikationsapparater måste vara explosionssäkert utförda och speciellt godkända för att få användas inom områden där brandfarliga och explosiva gaser kan förekomma. Således är till exempel vanliga mobiltelefoner, mobilsökare och radiokommunikationsapparater inte godkända för detta ändamål.

9.12.2 

Akustisk signalanordning eventuellt kompletterad med optisk att användas för att alarmera fartyg vid nödstopp ska finnas i närheten av rörledningsanslutningen mellan fartyg och land.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält