TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

9. Allmänna bestämmelser för Stockholms energihamnar

9.1 Inledning

9.1.1 

Utöver vad som gäller för lastning, lossning och hantering av farligt gods enligt kapitel 5 i denna föreskrift samt lastning, lossning av brandfarlig produkt i energihamnarna ska, såvida hanteringen i hamnen inte är överlåten till annat ansvarigt företag, gälla vad som fastställts i Hamnordning för Stockholms Hamn AB samt dessa driftföreskrifter.

9.1.2 

Inom Stockholms Hamn AB:s energihamnar hanteras och lagras oljor, gaser och kemiska produkter, många av brand- och hälsofarlig natur. Därför krävs särskild uppmärksamhet för att förebygga skada på person, egendom och miljö.

9.1.3 

Alla som arbetar och vistas inom energihamnarna är skyldiga att känna till och följa de bestämmelser som gäller för energihamnarna.

9.1.4

Inom energihamnarna indelas riskområden enligt följande;

Zon 0: Riskområde i vilken explosiv gasblandning förekommer ständigt eller långvarigt.

Zon 1: Riskområde i vilket explosiv gasblandning kan väntas förekomma tillfälligt under normal drift.

Zon 2: Riskområde i vilken explosiv gasblandning inte väntas förekomma under normal drift och om den likväl förekommer, i så fall sannolikt endast sällan och kortvarigt.

Se Klassningsplan till höger.

9.1.5 

För vistelse inom riskområden enligt ovan krävs i vissa fall särskilt tillstånd meddelat av chefen för Stockholms Hamn AB:s energihamnar då vistelsen avser energihamnarnas allmänna områden.

För vistelse i riskområden inom energihamnen verksamma oljebolag, erfordras tillstånd meddelat av respektive anläggningsägares föreståndare.

9.1.6

Upplysning beträffande riskområden enligt punkten 9.1.4, eller övriga bestämmelser som gäller för energihamnarna, kan tillhandahållas av Stockholms Hamn AB:s energihamnar.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält