TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

6. Bunkring

6.1 Anmälan bunkring

Bunkerföretag verksamma inom Stockholms Hamnar ska årligen - på anmodan - senast den sista december lämna in en verksamhetsplanering för det kommande året. Planeringen ska innehålla uppgifter om företagets kunder, leveransmängder, leveransplatser samt produkter som ska levereras.

Anmälan/dokumentation av bunkring ska göras enligt Sjöfartsverkets anvisningar och regler.

Anmälan/dokumentation ska innehålla uppgifter om:

  • Det mottagande fartygets namn
  • Bunkringsbåtens namn
  • Produktbenämning
  • Kvantiteten som skall bunkras
  • Tid och plats för bunkringen

Vid bunkring av produkt med lägre flampunkt än 55º C ska före bunkring samt efter bunkring anmälan göras till Stockholms Hamn AB:s bevaknings och trafikcentral (BTC).

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2013-01-17
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält