TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.23 Årlig rapport

Stockholms Hamnars säkerhetsrådgivare ska skriva en årlig rapport om företagets hantering av farligt gods.

Rapporten lämnas till företagsledningen, som ska förvara rapporten i upp till fem år och på anmodan visa upp den för Statens Räddningsverk.

Den årliga rapporten ska innehålla uppgifter om:

  • Rutinefterlevnad
  • Avvikelsestatistik
  • Åtgärder under året (förebyggande och korrigerande)
  • Utbildning
  • Ekonomi
  • Framtidsplaner (nya mål)
  • Resurser till förfogande

Inför sammanställningen av den årliga rapporten ska säkerhetsrådgivaren göra en årlig revision av farligt gods-verksamheten för att kunna ge företagsledningen en god bild av hur efterlevnaden ser ut. Denna kommer sedan att ligga till grund för hur företagsledningen och säkerhetsrådgivaren gemensamt ska utveckla hanteringen av farligt gods i framtiden.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält