TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.22 Utbildningsrutin för farligt gods

Personal inom Stockholms Hamnar som kommer i kontakt med farligt gods-dokumentation och farligt gods rent fysiskt ska genomgå en endagars grundutbildning i enlighet med de punkter som finns angivna i kapitel 1.3 i IMDG koden samt ADR-S regelverket.

Personalen ska också ha en god kännedom om våra egna arbetsrutiner rörande handläggningen av det farliga godset, samt tillhörande checklistor för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Denna del av utbildningen anpassas efter personalens arbetsuppgifter. Till exempel en fördjupning i vad farligt gods-dokumentation ska innehålla eller fördjupad kunskap i risker med farligt gods vid fysisk hantering.

Hamnbefäl och anställda på bevaknings- och trafikcentralen ska ha en fördjupad farligt gods-utbildning (IMDG och ADR-S) på minst tre dagar.

Personalen kommer fortlöpande att utbildas vid förändringar i regelverk och rutiner. Om inga förändringar sker kommer personalen ändå att utbildas med jämna mellanrum för att uppdatera sina kunskaper.

Nyanställd personal ska redogöra för sina kunskaper på området och därefter få en genomgång av Stockholms Hamnars arbetsrutiner, checklistor och förekomst av farligt gods i verrksamheten.

Dokumentation över genomförda utbildningar ska lämnas till personalenheten för registrering i utbildningsregister.

Intyg på genomförd utbildning utfärdas av utbildningsföretaget.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält