TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.20 Olycksrapportering

Då det inträffar olyckor, tillbud eller allvarliga överträdelser vid hantering av farligt gods ska detta omedelbart rapporteras till bevaknings- och trafikcentralen (BTC). Rapporten ska göras i Stockholms Hamnars avvikelserapporteringssystem.

Rapporten ska skickas till ansvarig chef för åtgärd samt till Stockholms Hamnars säkerhetsrådgivare för farligt gods. Rapporten ska fyllas i så utförlig som möjligt för att underlätta utredningen för säkerhetsrådgivaren.

Säkerhetsrådgivaren ska därefter göra en utredning av händelsen och upprätta en rapport med eventuella åtgärdsförslag. Denna rapport ska lämnas till berörda chefer, samt sändas vidare till Statens Räddningsverk på deras framtagna formulär.

Säkerhetsrådgivaren ska, minst årligen, skapa statistik över samtliga avvikelser gällande farligt gods-hanteringen för att därigenom hitta återkommande fel och brister. Denna statistik ligger till grund för att företaget ska kunna korrigera återkommande fel och brister.

5.20.1 Avvikelserapport

All avvikelserapportering behandlas internt i befintligt system.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält