TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.2 Inledning

Vid hantering av farligt gods i förpackad form finns det huvudsakligen tre regelverk som berör företaget. Det är ADR-S regelverket för vägtransporter, IMDG regelverket som styr transporter av farligt gods till sjöss samt Östersjöavtalet som gäller för transporter inom områden med låga våghöjder.

Dessa regelverk är mycket omfattande och för Stockholms Hamnar innebär detta att en mycket stor del av organisationen berörs av olika krav vid hantering av farligt gods. För att underlätta hanteringen har vi därför tagit fram dessa rutiner för hantering av farligt gods.

Rutinerna innehåller såväl direkta rutiner för olika grupper inom Stockholms Hamnar organisation, som sammandrag av regelverken inom de områden vilka berör oss. Dessa är framtagna för att passa organisationen och gör inget anspråk på att upphäva behovet av de ordinarie regelverken. De är endast till för att underlätta för verksamheten i form av rutiner, checklistor och mallar anpassade till Stockholms Hamnars förutsättningar.

I rutinerna finns dessutom uppgifter om företagets säkerhetsrådgivare för farligt gods, en farligt gods policy samt en beskrivning av vilka grupper inom organisationen som berörs.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält