TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.19 Nödåtgärdsrutin

Vid hantering av farligt gods ska det enligt lag finnas relevanta och uppdaterade nödåtgärdsrutiner.

Vidare ska arbetsledare i land och befälhavare ombord inom sina respektive ansvarsområden se till att information om vilka åtgärder som ska vidtas vid olyckor eller incidenter med farligt gods ständigt finns omedelbart tillgängliga.

Sådan information ska, förutom vederbörliga transporthandlingar och annan information som lastägare tillhandahåller, även inbegripa Emergency Procedures for Ships carrying Dangerous Goods (EmS) och Medical First Aid Guide (MFAG) och/eller annan liknande information.

Checklista 

Stockholms Hamnar har tagit fram en nödåtgärdsrutin som ska vägleda personalen till ett korrekt agerande om det skulle inträffa en olycka vid hantering av farligt gods i hamnen:

Checklista Nödåtgärdsrutin (pdf)

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält