TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.13 Transportdokument vägrutin

5.13.1 Allmänt

För en transport med farligt gods ska det medfölja både godsdeklaration samt transportkort. Om godset transporteras som värdeberäknad mängd behöver vi inte sända med transportkort. För gods som transporteras som begränsad mängd behövs det ingen dokumentation förutom en vanlig fraktsedel.

5.13.2 Godsdeklaration

En godsdeklaration ska utfärdas på svenska för inrikestransporter och även på något av språken engelska, franska eller tyska för internationella transporter.

Checklista

Vid kontroll av en Godsdeklaration ska vi kontrollera att samtliga data finns med i deklarationen, samt att dessa stämmer överrens med märkning och etikettering av godset. Om vi är osäkra över vilken information som ska finnas med i godsdeklarationen, så finns följande checklista:

Checklista godsdeklaration (pdf)

Denna checklista ska finnas tillgänglig för samtlig personal, vilken kontrollerar eller skriver godsdeklarationer. Dessutom finns det exempel på hur en korrekt godsdeklaration ska se ut.

5.13.3 Transportkort

Transportkort ska bifogas till godsdeklarationen när det är en fullvärdig farligt gods transport. Denna ska medfölja på svenska i Sverige och vid internationella transporter på ett språk för varje land som är involverade i transporten, samt på ett språk som chauffören behärskar.

Checklista

I checklistan Transportkort finns det exempel på hur ett transportkort ska se ut:

Checklista transportkort (pdf)

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält