TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.12 Transportdokument sjörutin

Vid transport i kombination med sjötransport ska det finnas en DGD (Dangerous Goods Declaration) och antingen en CPC (Container Packing Certificate) eller en VD (Vehicle Declaration) utfärdad för sjötransporten.

Det är mycket viktigt att deklarationen är korrekt utfärdad. Allt farligt gods måste specificeras oavsett om det är ett enstaka kolli eller om det är en komplett last. Om inte, stannar transporten kvar i hamn.

En DGD ska alltid vara skriven på engelska.

Deklarationen ska vara underskriven av avsändaren, där denne försäkrar att uppgifterna är riktiga. Likaså måste den som stuvat lastbäraren skriva under certifikatet/deklarationen för att intyga att lastsäkring skett i enlighet med sjöreglerna.

Checklista

Dangerous goods declaration (pdf)

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält