TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.10 Märkningsrutin

Lastbärare som står uppställda inom hamnområdet ska vara korrekt märkta i enlighet med gällande regler. Stockholms Hamnar måste därför kontrollera att varje transportenhet som anländer till hamnen är korrekt märkt.

För att kunna genomföra denna kontroll krävs det att Stockholms Hamnar känner till under vilka regler som transportenheten lyder. Lastbärare kan lyda antingen under IMDG-koden eller under Östersjöavtalet, vilka ställer olika krav på märkning för transportenheter och gods.

Stockholms Hamnar ska även känna till vad som gäller för transportenheter som ska hämtas från hamnen för att fortsätta som vägtransport i enlighet med ADR-S, eftersom felaktigt märkta transportenheter inte får sändas.

Slutligen måste Stockholms Hamnar även känna till hur styckegods ska vara märkt om det händelsevis skulle förekomma hantering av styckegods gods i hamnen. Här föreligger olika krav från IMDG-koden respektive ADR-regelverket.

Checklistor

För att på ett praktiskt sätt klara av denna kontroll ska checklistor för märkning och etikettering användas om tveksamhet föreligger. Se checklistorna nedan:

Märkning av container (pdf)
Märkning av fordon (pdf)
Märkning av styckegods (pdf)

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält