TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

3.8 Emissioner m.m.

Fartyg ska tillse att rökutveckling och buller från huvudmaskiner, hjälpmaskiner, pannor och eventuell annan utrustning minimeras. Om onormalt kraftig rökutveckling observeras, ska åtgärder omedelbart vidtas.

Huvudmaskiner ska endast användas under den tid som oundgängligen behövs för fartygs manövrerande. Fartyg ska vid hamnliggande koppla elektrisk ström från land om det är tekniskt möjligt med hänsyn till befintliga installationer ombord och i land.

För att "köra runt" propeller vid kaj fordras särskilt tillstånd från Stockholms Hamn AB.

Ångpannerengöring eller blåsning av ångtuber får inte företagas i hamnen.

Förbränning av avfall får inte ske ombord på fartyg som ligger i hamn.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält