TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

3.4 Förtöjning

Fartyg och övriga flytetyg får inte förtöja eller ankra i hamnen utan hamnbefälets medgivande.

Fartyg som ej lastar eller lossar får ej kvarligga i hamnen utan hamnbefälets medgivande.

Fartyg i hamnen ska ständigt hållas väl förtöjda.

Förtöjning av fartyg och övriga flytetyg långsides annat fartyg får endast ske efter medgivande av hamnbefälet.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält