TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

3.10 Reparationer, målningsunderhåll

Reparationsarbeten får inte sättas igång på fartyg som lastar eller lossar farligt gods utan tillstånd från hamnbefälet. Undantagna är mindre reparationer där endast icke gnistbildande handverktyg används under förutsättning

a) att öppen eld, het yta eller gnistbildande verktyg inte används, och
b) att fartyget med kort varsel kan förflyttas för egen maskin.

Begäran om tillstånd för reparationer mot vilka förbud råder enligt ovan, ställs till
Stockholms Hamn AB:s bevaknings- och trafikcentral(BTC).

Underhåll i form av tvättning, färgborttagning och målning av fartygs skrovutsida får endast utföras efter tillstånd från hamnbefäl. Villkor kan knytas till sådant tillstånd. Fartyg insatta i turlistebunden trafik kan erhålla tillstånd som gäller tillsvidare. Tillstånd kan erhållas efter kontakt med Stockholms Hamnars Bevaknings- och Trafikcentral (BTC).

Hetarbeten ombord på fartyg utan farligt gods ska anmälas till BTC.

För tvättning av fartygets utsida får endast rent vatten användas.

Sprutmålning av fartygets utsida är inte tillåtet.

Kontaktperson Stockholms Hamnar
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält