TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

2. Fartygsanmälan

2.1 Anmälan väntat fartyg m.m.

Fartygsanmälan

Fartyg som avser anlöpa hamnen ska genom rederiets (ombuds) försorg
förhandsanmälas på Sjöfartsverkets webbplats (extern länk) eller skriftligen till Stockholms Hamn AB:s trafikcentral (BTC) på blanketten Fartygsanmälan - väntat fartyg, som du hittar nedan:.

Fartygsanmälan (pdf)
Fartygsanmälan Yacht (pdf)

Hamnmyndigheten kan, med hänsyn till tidsåtgången för fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse från anmälningsskyldigheten. Befrielsen omfattar normalt turlistebundna fartyg.

Förhandsanmälan ska göras i god tid och senast 24 timmar innan fartygets beräknade ankomst till hamnen, om inte hamnbefäl med hänsyn till varaktigheten hos fartygets resa eller annan omständighet medger kortare tid.

Anmälan smittsam sjukdom ombord, se även under kapitel 18 om särskild anmälan om fartyg har vissa smittsamma sjukdomar ombord.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Läs mer
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält