TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Bilagor

Här hittar du alla bilagor som hör till driftföreskrifterna i pdf-format.

Bilaga 1 - Kapellskärs hamn

Bilaga 2 - Nynäshamn hamn

Bilaga 3 - Stockholms Hamn 

Bilaga 4 - Fartygsanmälan 

Bilaga 5 - Fartygsanmälan yacht 

Bilaga 6 - Brandskyddsbeskrivning Bo på båt 

Bilaga 7 - Säkerhetsfolder 

Bilaga 8 - Kajhöjder 

Bilaga 9 - Farligt gods begränsningar

Bilaga 10 - Checklista Märkning av container

Bilaga 11 - Checklista Märkning av fordon

Bilaga 12 - Checklista Märkning av styckegods

Bilaga 13 - Checklista Separering enligt IMDG

Bilaga 14 - Checklista Separering enligt ADR

Bilaga 15 - Checklista Separering enligt Östersjöavtalet

Bilaga 16 - Checklista Dangerous goods declaration

Bilaga 17 - Checklista Godsdeklaration

Bilaga 18 - Checklista Transportkort

Bilaga 19 - Checklista Lastning av fordon och containers

Bilaga 20 - Checklista Lastning av styckegods

Bilaga 21 - Checklista Utrustning

Bilaga 22 - Checklista Försäkran om rätt utrustning och utbildning

Bilaga 23 - Checklista Nödåtgärdsrutin

Bilaga 24 - Checklista Inför bunkeroperation

Bilaga 25 - Anmälan om avlämning av avfall från fartyg

Bilaga 27 - Quantity Limitations for the Handling of Dangerous Goods

Bilaga 28 - Värtan 1723-01-B klassningsplan

Bilaga 29 - Värtan 1723 klassningsplan

Bilaga 30 - Loudden 1817-101 klassningsplan

Bilaga 31 - Loudden 1917-102 klassningsplan

Bilaga 32 - Loudden 1017-100 klassningsplan

Bilaga 33 - Loudden 1817 klassningsplan

Bilaga 35 - Arbetstillstånd

Bilaga 36 - Tillfälligt hetarbetstillstånd

Bilaga 37 - Åtgärder om brand utbryter

Bilaga 39 - Angöring-Mooring plan - Loudden 702

Bilaga 40 - Angöring-Mooring plan - Loudden 705

Bilaga 41 - Angöring-Mooring plan - Loudden 706

Bilaga 42 - Angöring-Mooring plan - Loudden 709

Bilaga 44 - Max bollard pull Loudden

Bilaga 45 - Berthing info Loudden/Värtan 503

Bilaga 46 - Åtgärder ombord på fartyg i Stockholms energihamnar i händelse av brand eller produktutsläpp

Bilaga 47 - Ship/Shore Safety Checklist

Bilaga 48 - Journal säkerhetsvakt

Bilaga 49 - Journal ledningsvakt

Bilaga 50 - Ansökan om tillstånd för uppställning av mobilkran

Bilaga 51 - Kom.stat. vatten

Bilaga 52 - Kommungränsen

Bilaga 53 - Ansökan om att erhålla tillträde till Stockholms Hamnar (word)

Bilaga 55 - Ändringsblankett passerkort (word)

Bilaga 56 - Containerkranar Frihamnen

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2014-08-05
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält