TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

18.3 Anmälan

Fartyg som planerar att anlöpa anläggning tillhörig Stockholms Hamnar ska anmäla om någon person bär på smitta av sjukdomarna som tillhör dessa kategorier. Samma gäller vid misstanke eller om fartyget kommer från område där aktuell sjukdom utbrutit.

Anmälan ska ske senast 24 timmar innan fartyget ankommer till hamnen eller senast när fartyget lämnar föregående hamn, om resan varar mindre än 24 timmar. Anmälan sker till Stockholms Hamn AB:s bevaknings- och trafikcentral (BTC).

Om här aktuell sjukdom bryter ut på fartyg då det ligger i hamn ska anmälan omedelbart göras.

Om anmälan inkommer till hamnen ska personalen på BTC vidarebefordra anmälan till följande:

  • smittskyddsläkaren 
  • fartygets agent
  • Sjöfartsverkets VTS
  • Tullen
  • Kustbevakningen
  • Polisen
  • Hamn- och trafikchef/hamnkapten/jourhavande hamnstyrman
  • hamnens personalavdelning

Kontaktuppgifter förvaras i särskild pärm på BTC.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält