TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

18.2 Tillämpning och definitioner

Stockholms Hamn är av Socialstyrelsen utsedd att vara karantänshamn.

Allmänfarliga sjukdomar

Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.

De allmänfarliga sjukdomarna (och de samhällsfarliga sjukdomarna) finns uppräknade i bilagor till smittskyddslagen. Exempel på sjukdomar som är att betrakta som allmänfarliga är fågelinfluensa (H5N1), kolera, salmonellainfektion och rabies.

Samhällsfarliga sjukdomar

Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

Samhällsfarliga sjukdomar är smittkoppor och SARS (svår akut respiratorisk sjukdom).

Anmälningspliktiga sjukdomar

Vissa sjukdomar benämns anmälningspliktiga sjukdomar och omfattas av de allmänfarliga sjukdomarna och vissa andra smittsamma sjukdomar som finns uppräknade i smittskyddsförordningen. Exempel på vissa andra smittsamma sjukdomar är influensa A (H1N1), kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält