TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

14. Föreskrifter för isbrytarverksamheten

Fartyg som transporterar varor eller passagerare till eller från kajanläggning förvaltad av Stockholms Hamnar och inte är att hänföra till skärgårds-, charter- eller hamntrafik, får efter särskild framställan isbrytarhjälp.

Isbrytarhjälp lämnas vid behov i Saltsjön i farlederna till/från Stockholm via Sandhamn (Ådkubben) / Söderarm (Lerskärsgrund) / Landsort (Ö Röko). I Mälaren i farlederna Hammarbysluss - Klubbensborg och Klubbensborg - Hässelby värmeverk.

Dessutom assisteras vid behov fartyg vid manövrering till och från kaj inom hamnområdet.

Ledningen av isbrytarverksamheten utövas av hamnbefälet vid Stockholms Hamn AB:s hamn- och trafikavdelning.

Framställan om isbrytarhjälp ska anmälas till Stockholms Hamn AB:s bevaknings- och trafikcentral senast 5 timmar innan uppdragets påbörjan.

Med hänsyn till rådande och förutsedda isförhållanden samt fartygets lämplighet för gång i is, avgör hamnbefälet om fartyg kan påräkna assistans.

Fartyg kan av hamnbefälet meddelas särskilda anvisningar för resan. Sådan anvisning kan innebära att assistans endast lämnas i speciell farled.

Stockholms Hamnar tar inte på sig något ansvar för försening, skada eller annan förlust som vållats fartyg, dess personal, passagerare eller last på grund av isförhållandena.

All isbrytarhjälp sker på det assisterade fartygets egen risk. Varje fartyg är ansvarigt för sin egen säkerhet.

Sedan gångbar is bildats ska fartygs befälhavare, innan han tar upp isränna inom hamnområdet där det normalt inte görs, samråda med hamnbefälet.

Innan isränna tas upp inom hamnområdet ska åtgärden i vissa fall i förväg kungöras genom uppläsning i lokalradio. Detta gäller till exempel Riddarfjärden och Ulvsundasjön.

Länsstyrelsen har beslutat följande vad avser förbud att uppta isränna:

  • På Stora Värtan får isränna endast upptas mellan Storholmen och Frössvikslandet i riktning mot Hägernäs. Övergångsställe som anordnas utmärks inte med lyktor.
    Läge: 59°23,97´N, 18°08,78´O 
  • Isränna får inte upptas i sundet mellan Lambarön och Hässelby villastad under tid då sundet är belagt med gångbar is och sjötrafiken på grund av det avlysts.
    Läge: 59°21,97´N, 17°48,48´O
Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält